Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

  • Komendant Straży Miejskiej - Anna Skutela
    Komendant Straży Miejskiej - Anna Skutela

Do zadań Straży miejskiej należy w szczególnosci:

  1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;
  2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego — w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;
    2a) kontrola publicznego transportu zbiorowego — w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym;
  3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
  4. [...]


Informacje dot. przetwarzania danych osobowych

W Straży Miejskiej Miasta Mińsk Mazowiecki przetwarzane są dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie szczególnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej Miasta Mińsk Mazowiecki  z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Konstytucji 3 Maja 1a.

 


Klauzule informacyjne

Monitoring miejski - klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 125) administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej Miasta Mińsk Mazowiecki z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 1a w Mińsku Mazowieckim, kontakt: strazmiejska@umminskmaz.pl. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@umminskmaz.pl. 

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim