Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Mińska Rada Dużej Rodziny (MRDR)

Mińska Rada Dużej Rodziny została powołana przez Burmistrz Miasta Marcina Jakubowskiego Zarządzeniem Nr 953/227/14 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania Mińskiej Rady Dużej Rodziny.

Przewodniczącym Mińskiej Rady Dużej Rodziny jest Pan Andrzej Gusiew, wiceprzewodniczącą Rady jest Pani Teresa Szymkiewicz, natomiast funkcję sekretarza Rady pełni Pani Urszula Ćwiek.

Zgodnie z zapisami w/w zarządzenia celem działania Rady jest omawianie istotnych kwestii dotyczących Programu „Rodzinny Mińsk” i działań mających na celu jego rozwój.

Rada jest organem konsultacyjnym, doradczym oraz inicjatywnym dla Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki i Rady Miasta w zakresie polityki prorodzinnej Miasta Mińsk Mazowiecki oraz może inicjować podejmowanie prorodzinnych działań, w szczególności w takich dziedzinach jak: edukacja, kultura, sport, gospodarka komunalna, zabezpieczenie społeczne oraz promocja modelu rodziny wielodzietnej.

Do zadań Rady należy w szczególności:

  • reprezentowanie rodzin wielodzietnych,
  • tworzenie polityki prorodzinnej,
  • rozeznawanie potrzeb rodzin wielodzietnych,
  • inicjowanie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, w tym zgłaszanie propozycji uchwał i zarządzeń

Kontakt

Mińska Rada Dużej Rodziny
ul. Konstytucji 3 Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Kontakt e-mail do Przewodniczącego MRDR: andrzejgusiew@op.pl

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim