Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Leczenie odwykowe - alkohol


Poradnia

Poradnia leczenia uzależnienia od alkoholu
i współuzależnienia SP ZOZ

ul. Kościuszki 9 w Mińsku Mazowieckim
IV piętro – pokój nr 418
tel. /25/ 506 53 57

 


 

Grupy samopomocowe

„PIERWSZY KROK”
Plebania Kościoła pw. Świętego Antoniego z Padwy
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 54
poniedziałek - godz. 17.00

Grupy Rodzinne „AL-ANON”
Grupa "ANKA"
Plebania Kościoła pw. NNMP
Sala katechetyczna na dole
ul. Kościelna 1
wtorek - godz. 17.00

„JUTRZENKA”
Dom Parafialny
Kościoła Starokatolickiego Mariawitów pw. NNMP
ul. Romualda Traugutta 17
środa - godz. 18.15

„JUTRZENKA BIS”
Dom Parafialny
Kościoła Starokatolickiego Mariawitów pw. NNMP
ul. Kościelna 1
piątek - godz. 18.00 - 20:00

„ANDRZEJ”
Dom Parafialny NNMP
ul. Kościelna 1
niedziela - godz. 16.00 - 18:00

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim