Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Seniorów w Mińsku Mazowieckim i nadania jej Statutu

Mińsk Mazowiecki, 15 stycznia 2024r.

Działając zgodnie z uchwałą nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929), Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 22.01.2024 r. do 05.02.2024 r. zostaną przeprowadzone konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Seniorów w Mińsku Mazowieckim i nadania jej Statutu.

Celem konsultacji jest przedstawienie niezbędnych zmian i przygotowanie uchwały w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach.

Konsultacje są prowadzone dla organizacji pozarządowych, o których mowa w § 1. Uchwały nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r., prowadzących na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023r. poz. 517) w trzech formach:

  1. protokołowanego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się 29 stycznia 2024 r. o godzinie 15.00, w pokoju nr 116 w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1;
  2. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;
  3. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.

Opinie, o których mowa w pkt. 2. i 3., można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym projektu. Formularz dostępny jest pod adresem www.minsk-maz.pl w zakładkach „Mieszkaniec – Konsultacje społeczne – Bieżące konsultacje z NGO” oraz na BIP. Wnioski i propozycje należy składać do 5 lutego 2024 r. w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki z dopiskiem „Konsultacje – Rada Seniorów” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl.

Załączniki do ogłoszenia:

  • projekt konsultowanej uchwały,
  • formularz konsultacyjny.

BURMISTRZ MIASTA
/-/ Marcin Jakubowski

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim