Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Nagrodę dla osób fizycznych, które osiągnęły wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie może otrzymać mieszkaniec miasta Mińsk Mazowiecki jeden raz w danym roku.

Aby ją otrzymać należy reprezentować indywidualne lub drużynowe dyscypliny sportowe takie jak: lekkoatletyka, pływanie, sporty walk i sylwetkowe, kolarstwo, brydż sportowy, szachy, warcaby, tenis stołowy, sporty motorowe, triathlon, duathlon, aquathlon oraz zająć:
1) I – VI miejsce w igrzyskach olimpijskich – 1.500 złotych;
2) I – VI miejsce w mistrzostwach świata organizowanych przez międzynarodową organizację sportową działającą w danym sporcie, do której należy polski związek sportowy – 1.200 złotych;
3) I – VI miejsce w mistrzostwach Europy organizowanych przez międzynarodową organizację sportową działającą w danym sporcie, do której należy polski związek sportowy – 1.000 złotych;
4) I – III miejsce na uniwersjadzie, akademickich mistrzostwach świata i Europy – 800 złotych;
5) I – III miejsce w mistrzostwach Polski lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży organizowanych przez polski związek sportowy działający w danej dyscyplinie sportowej – 600 złotych;
6) IV – VI miejsce w mistrzostwach Polski lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
organizowanych przez polski związek sportowy działający w danej dyscyplinie sportowej – 300 złotych;
7) I – III miejsce w mistrzostwach międzywojewódzkich organizowanych przez polski bądź
okręgowy związek sportowy działający w danej dyscyplinie sportowej – 600 złotych;
8) I – III miejsce w mistrzostwach wojewódzkich organizowanych przez polski bądź okręgowy związek sportowy działający w danej dyscyplinie sportowej – 400 złotych.

Nagrodę może otrzymać również osoba fizyczna reprezentująca gry zespołowe, która uzyskała następujące wyniki:
I – VI miejsce w rozgrywkach szczebla centralnego w kategorii wiekowej „senior” lub I – III miejsce w rozgrywkach wojewódzkich prowadzonych przez ogólnopolski lub wojewódzki związek sportowy w kategorii wiekowej „senior” – 600 złotych;
I – VI miejsce w rozgrywkach szczebla centralnego lub I – III miejsce w rozgrywkach wojewódzkich prowadzonych przez ogólnopolski lub wojewódzki związek sportowy, w innej kategorii wiekowej niż określona w pkt 1 – 400 złotych.

Wniosek o przyznanie nagrody wraz z załącznikami składa się do 30 listopada za wyniki osiągnięte w okresie od dnia 1 listopada roku poprzedniego do dnia 31 października danego roku.

Do wniosku dołącza się:
- dokumenty potwierdzające wynik sportowy wskazany we wniosku, w szczególności dyplomy lub zaświadczenia (w przypadku kopii dokument musi być poświadczony za zgodność z oryginałem)
- jeśli wniosek składa klub sportowy, którego członkiem jest osoba, której wniosek dotyczy: należy dołączyć pisemną zgodę tej osoby, sporządzoną według wzoru zamieszczonego poniżej oraz dokumenty poświadczające uprawnienie osoby składającej wniosek do działania w imieniu klubu sportowego.

Wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni od dnia jego wpływu. Jeśli będzie niekompletny, zostaną państwo wezwani do usunięcia w nim braków.
 

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim