Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Dotacje dla klubów sportowych (udzielane na podstawie ustawy o sporcie)

Dotacją mogą zostać objęte zadania polegające na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w danej dyscyplinie, zmierzające do osiągnięcia następujących celów publicznych:

  • poprawy warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na terenie miasta,
  •  poprawy kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia,
  • zwiększenia dostępności mieszkańców Miasta Mińsk Mazowiecki do działalności sportowej,
  • popularyzacji uprawiania sportu dla podnoszenia sprawności fizycznej,
  • promocji sportu i aktywnego stylu życia,
  • zaspokajania potrzeb społecznych poprzez integrowanie się kibiców,
  • osiągania wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,
  • umożliwienia dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców miasta,
  • kreowania pozytywnego wizerunku Miasta Mińsk Mazowiecki poprzez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu na wszelkich poziomach.

Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu: transferu zawodnika z innego klubu sportowego,  kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub osoby w nim zrzeszone, zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia, inwestycji i remontów.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji dla klubów określa każdorazowo Informacja o wykazie zadań publicznych oraz wysokość środków na ich realizację przez kluby sportowe niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, dostępna w zakładce ogłoszenia.

 

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim