Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Zasłużeni dla Miasta Mińsk Mazowiecki

Stanisław Głowacki (1894-1985) - Uchwała nr XIV/80/91 Rady Miejskiej z dnia 29 maja 1991r. z okazji 570. rocznicy nadania praw miejskich.

Tytuł nadany pośmiertnie, kombatant AK Obwodu „Mewa-Kamień”, zasłużony w propagowaniu dziejów miasta, szczególnie w likwidowaniu „białych plam” w historii miasta w okresie II Rzeczypospolitej i II wojny światowej.


Eugeniusz Hamberg (ur. 17 lutego 1916 r., zm. 13 października 1989 r.) - Uchwała nr XIV/80/91 Rady Miejskiej z dnia 29 maja 1991 r. z okazji 570. rocznicy nadania praw miejskich.

Tytuł nadany pośmiertnie, architekt i nauczyciel (m.in. technikum budowlanego ZSZ
nr 1), zasłużony w badaniach archeologicznych nad pradziejami miasta i historią miejskiego pałacu.


Marian Kazikowski (ur. 10. grudnia 1914 r., zm. 23 kwietnia 1991 r.) i Rodzina Kazikowskich - Uchwała nr XIV/80/91 Rady Miejskiej z dnia 29 maja 1991 r. z okazji 570. rocznicy nadania praw miejskich.

Działacze społeczno-polityczni, zasłużeni w obronie polskości na terenie miasta. Rodzina Kazikowskich osiadła w Mińsku na początku XX w. i na stałe związała się z miastem.  Z tej rodziny pochodzili m.in. Zygmunt Kazikowski (1887-1906) bojowiec  PPS, zastrzelony 21.09.1906 r. przez żandarmerię carską, jego imię nosi ulica w centrum miasta; Józef Kazikowski (1880-1951) rzemieślnik i handlowiec, prowadził znany sklep z artykułami metalowymi przy ul. Warszawskiej róg pl. Kilińskiego i Adam Kazikowski (1882-1937) handlowiec, społecznik, aktywnie działający w straży pożarnej.


ks. Prałat Henryk Klizner (1913-1991) - Uchwała nr XIV/80/91 Rady Miejskiej z dnia 29 maja 1991r. z okazji 570 rocznicy nadania praw miejskich.

Od 1973 r. związany z Mińskiem Mazowieckim, od 1 czerwca  1973 r. administrator parafii p.w. Narodzenia NMP w Mińsku Mazowieckim, a od 1 października tego roku mianowany proboszczem. W dniu 27 marca 1976 r. został dziekanem dekanatu mińskiego, którym był do 1988 r. Osobiście zaangażowany w prace konserwatorskie w Kościele NNMP oraz  inicjator budowy nowego Kościoła i powołania parafii pw. Św. Antoniego.


Julia Osińska (ur. 22 maja 1901 r., zm. 11 listopada 1995 r.) - Uchwała nr XIV/80/91 Rady Miejskiej z dnia 29 maja 1991r. z okazji 570. rocznicy nadania praw miejskich.

Nestor nauczycielstwa na terenie rejonu Mińska Mazowieckiego, żołnierz AK, wychowawca wielu pokoleń mińszczan, współtworzyła Szkołę Podstawową nr 3, działacz społeczny, członek honorowy Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego.


Wacław Pieńkowski (ur.20 września 1909 r., zm. 26 lipca 1992 r.) - Uchwała nr XIV/80/91 Rady Miejskiej z dnia 29 maja 1991r. z okazji 570. rocznicy nadania praw miejskich.

Działacz społeczno-kulturalny, zasłużony w propagowaniu dziejów miasta wśród młodzieży, prezes Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego.


Wanda Przybora  (ur. 23 października  1915 r., zm. 23 czerwca 2004 r.) - Uchwała nr XIV/80/91 Rady Miejskiej z dnia 29 maja 1991 r. z okazji 570. rocznicy nadania praw miejskich.

Lekarz pediatra, duży wkład i zaangażowanie w rozwój opieki zdrowotnej na terenie miasta.


Stefania Sażyńska (ur. 15 marca 1895r., zm. 10 września 1992 r.) - Uchwała nr XIV/80/91 Rady Miejskiej z dnia 29 maja 1991 r. z  okazji 570. rocznicy nadania praw miejskich.

Właścicielka Zakładu Fotograficznego Studio, żołnierz AK, zasłużona w obronie polskości w okresie okupacji hitlerowskiej, więzień obozu koncentracyjnego. Jej mąż Stefan i trzej synowie zostali zamordowani przez niemieckich nazistów.


Stefan Sażyński i Synowie  (Czesław, Witold, Tadeusz) - Uchwała nr XIV/80/91 Rady Miejskiej z dnia 29 maja 1991 r. z okazji 570. rocznicy nadania praw miejskich.

Zasłużeni w obronie polskości w okresie okupacji hitlerowskiej, więźniowie obozu koncentracyjnego, zamordowani przez hitlerowców.


Stanisława Szajkowska z d. Chróścielewska (ur. 08 października 1911 r., zm. 19 stycznia 1996 r.) - Uchwała nr XIV/80/91 Rady Miejskiej z dnia 29 maja 1991 r. z okazji 570. rocznicy nadania praw miejskich.

Siostra Tadeusza Chróścielewskiego. Zasłużony pedagog, bibliotekarz i nauczycielka w tajnym nauczaniu w okresie okupacji, żołnierz NOW, a później AK, społecznik, honorowy członek Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego.


Stanisław Zienkiewicz (26 marca 1903 r. zm. 29 stycznia 1997 r.) -  Uchwała nr XIV/80/91 Rady Miejskiej z dnia 29 maja 1991 r. z okazji 570. rocznicy nadania praw miejskich.

Działacz samorządowy w latach 1918-1948, długoletni sekretarz mińskiego magistratu, żołnierz AK, organizator urzędów stanu cywilnego w powiatach mińskim, garwolińskim, radzymińskim, węgrowskim i sokołowskim, społecznik.


Żołnierze Obwodu „Mewa – Kamień” Armii Krajowej - Uchwała nr XIV/80/91 Rady Miejskiej z dnia 29 maja 1991 r. z okazji 570. rocznicy nadania praw miejskich.

Żołnierze polskiego państwa podziemnego działający w strukturach Związku Walki Zbrojnej, a od 14.02.1942r. w Armii Krajowej. Powiat miński – stanowił obwód o kolejnych kryptonimach „Mewa”, „Jamnik” i „Kamień”.


inż. Mieczysław Ługowski  (ur. 29 sierpnia 1912 r., zm. 30 marca 1966 r.) - Uchwała nr XXII/220/96 Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 1996 r. z okazji  575 rocznicy nadania praw miejskich.

Tytuł nadany pośmiertnie w 30. rocznicę śmierci, w czasie okupacji niemieckiej prowadził tajne nauczanie młodzieży, w 1944r. był założycielem  prywatnego Gimnazjum Mechanicznego, które dało początek Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy.
 


Ks. Infułat Jan Byrski (ur. 29 stycznia 1942 r., zm. 11 maja 2021 r.) - Uchwała nr XXII/220/96 Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 1996 r. z okazji  575. rocznicy nadania praw miejskich.

Od 1968 r. kapłan, w Mińsku Mazowieckim w latach 1970-1973 jako wikariusz, a od  1984 r. ponownie jako proboszcz, a później jako dziekan parafii sanktuarium Św. Antoniego.  Za zasługi w rozwoju placówek duszpasterskich, kultywowaniu tradycji lokalnej, propagowaniu i organizowaniu uroczystości religijno-patriotycznych, doprowadził do powstania domu opieki dla osób starszych i stacji opieki socjalnej „Caritas”. Otrzymał Order w 2013 r.


Roman Dytnerski (ur. 26 lipca 1896 r., zm. 14 maja 2000 r.) - Uchwała nr XXII/220/96 Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 1996 r. z okazji  575. rocznicy nadania praw miejskich.

Emerytowany nauczyciel, wiele czasu poświęcał pracy kulturalnej i artystycznej z młodzieżą starszą i dorosłymi , społecznik, kombatant wojny 1920r., 1939-1945 działał w ruchu oporu, jako członek ZWZ-AK  pomagał w kolportażu nielegalnej prasy patriotycznej. W roku nadania tytułu ukończył 100 lat.


Aleksander Piwowarczyk  (ur. 14 grudnia 1900 r., zm. 21 kwietnia 1996 r.) - Uchwała nr XXII/220/96 Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 1996 r. z okazji  575. rocznicy nadania praw miejskich.

Tytuł nadany pośmiertnie, nauczyciel, pszczelarz, społecznik, założył Powiatowe Koło Pszczelarzy.


Ochotnicza Straż Pożarna w Mińsku Mazowieckim - Uchwała nr XXII/220/96 Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 1996 r. z okazji  575. rocznicy nadania praw miejskich.

Jedna z najstarszych straży we wschodnim Mazowszu – utworzona w 1881 r., tytuł otrzymała w 115 rocznicę powstania. Straż odegrała ważną rolę w strukturach podziemnych organizacji w okresie II wojny światowej. W dwudziestoleciu międzywojennym miński odział straży był jednym z najlepiej zorganizowanych na terenie powiatu, ale i województwa. Szczególną rolę Straż odegrała w organizowaniu różnych uroczystości patriotyczno-religijnych oraz imprez kulturalnych dla szerokich mas społeczeństwa  Mińska Mazowieckiego.


Ks. Prałat Stanisław Wołosiewicz  (ur. 16 maja 1942 r.)  - Uchwała nr  XXVII/239/01 Rady Miejskiej z dnia 23 kwietnia 2001 r. z okazji 580. rocznicy nadania praw miejskich.

Od 1993r. dziekan i proboszcz parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim, po raz pierwszy w tej parafii jako wikariusz w 1969-1973, dzięki jego staraniom odrestaurowano obraz Matki Boskiej Wniebowziętej, zwanej też Matką Boską Hallerowską namalowany przez Jana Czesława Moniuszko oraz poddano renowacji barokowy krucyfiks z pocz. XVII w., dokonał remontu świątyni, doprowadził do koronacji obrazu Matki Boskiej Wniebowziętej w 2000r. w 80 rocznicę Bitwy Warszawskiej.


Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim - Uchwała nr  XXVII/239/01 Rady Miejskiej z dnia 23 kwietnia 2001 r. z okazji 580. rocznicy nadania praw miejskich.

Najstarsza szkoła średnia na terenie miasta. Powstała z Gimnazjum Żeńskiego Marii Grochowskiej utworzonego w 1910 r. i Gimnazjum Męskiego, założonego w 1916 r. przez Zarząd Okręgowy Polskiej Macierzy Szkolnej. Narodziny szkoły datują się właśnie od 1916 r. Od początku szkoła była kuźnią mińskiej inteligencji. Wielu absolwentów rozsławia imię szkoły i nasze miasto. Wśród nich należy wymienić: poetę i prozaika Tadeusza Chróścielewskiego, publicystów Krystynę Gucewicz, Macieja Iłowieckiego oraz naukowca ks. prof. dra hab. Romana Bartnickiego – rektora Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego.
 


Pułk Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” im. gen. bryg. pilota Stefana Pawlikowskiego - Uchwała nr  XXVII/239/01 Rady Miejskiej z dnia 23 kwietnia 2001r. z okazji 580. rocznicy nadania praw miejskich.

Elitarny pułk polskiego lotnictwa, który stacjonował w Mińsku Mazowieckim (Barcząca-Janów) do 2000r., kiedy został rozformowany. W jego miejsce utworzono 23. Bazę Wojsk Lotniczych NATO i 1. Eskadrę Lotniczą. Tradycje bojowe Pułku sięgają wojny 1920 r. Piękną kartą w jego dziejach była II wojna światowa, m.in. przejął tradycje bojowe Słynnego Dywizjonu Myśliwskiego 303, bohatersko broniącego Londynu przed lotnictwem niemieckim. 1. PLM „W-wa” stanowi  swoistą wizytówkę polskiego Lotnictwa, a jego piloci należeli do najlepszych fachowców w swojej profesji. Pułk ten przez 43 lata był godnym ambasadorem naszego miasta. Uświetniał uroczystości patriotyczne w Mińsku i przysparzał naszemu miastu liczne splendory.


Bogusława Bednarska (ur. 6 listopada 1934 r.) - Uchwała nr XXXV/333/06 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki  z dnia 27 kwietnia 2006 r.

Nauczycielka, była Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2, posiada duże osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla społeczności lokalnej działalności publicznej. Była organizatorem wielu imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze ogólnopolskim, w tym również dla osób niepełnosprawnych, dla których dostosowała obiekty szkolne. W 1997 roku stworzyła i z bardzo dużym zaangażowaniem prowadzi Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Dąbrówka”, który przedstawia dorobek artystyczny związany z kulturą i tradycją regionalną. Ponadto założyła w 2000 roku Regionalną Izbę Pamięci, w której zgromadzono wiele eksponatów z codziennego życia dawnych Mińszczan i mieszkańców wsi z regionu mazowieckiego. Izba organizuje okolicznościowe wystawy oraz zajęcia regionalne dla dzieci i młodzieży ze szkół nie tylko z powiatu mińskiego, aktywizując w ten sposób młodzież do podtrzymywania tożsamości społeczności lokalnych.


Marianna Górska (ur. 16 maja 1931 r.) - Uchwała nr XXXV/333/06 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia  27 kwietnia 2006r.

Całe swoje życie zawodowe poświęciła oświacie i wychowaniu dzieci oraz młodzieży. Aktywnie udzielała się w wielu dziedzinach życia publicznego, była ławnikiem w Sądzie Okręgowym oraz Powiatowym, Kuratorem Sądowym, działała w Komitecie Przeciwalkoholowym, PCK, ZHP, PTTK. Od 1950r. do chwili obecnej w ZNP. Od lat ściśle współpracuje z TPMM, pisze i publikuje artykuły w Rocznikach Mińskomazowieckich. Za swoją pracę zawodową i działalność społeczną została uhonorowana wieloma odznaczeniami państwowymi oraz resortowymi, jak również dyplomami i nagrodami. Znaczącą rolę odegrała w 45 letniej historii Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom”. Za swoje dokonania na rzecz Spółdzielni dwukrotnie w roku 1980 oraz 2002 otrzymała odznakę „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego, przyznawaną przez najwyższy organ spółdzielczy – Krajową Radę Spółdzielczą.
 


Marek Chabrowski (ur. 14 maja 1953 r.) - Uchwała nr XXXV/333/06 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia  27 kwietnia 2006 r.

Malarz, w swoich pracach skupił się przede wszystkim na unieśmiertelnieniu ginących polskich krajobrazów, drewnianego budownictwa wiejskich zabudowań, dworów, pałaców. Stworzone przezeń dzieła ukazują ważny wkład w rozwój kultury polskiej. Pierwsze owoce talentu artysty ujrzały światło dzienne w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, wówczas doszło do pierwszych wystaw prezentujących jego dokonania. Autor „Mińskich Impresji Architektonicznych”.


Brunon Karol Janeczek (ur. 6 października 1913 r., zm. 29 czerwca 2007 r.) - Uchwała nr XXXV/333/06 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia  27 kwietnia 2006 r.

Brał czynny udział w kształtowaniu Hufca w Mińsku Mazowieckim, najbardziej aktywny członek Kręgu Seniora, działającego przy Hufcu „Mazowsze",  odznaczony wyróżnieniami: Zasłużony dla Wielobranżowej Spółdzielni Pracy „1 Maja”, Zasłużony dla Województwa Warszawskiego, medal  40lecia PRL, Zasłużony dla Harcerstwa Wielkopolskiego i Mazowieckiego.


Marian Mrozik (ur. 17 września 1925r., zm. 13 stycznia 2012 r.) - Uchwała nr XXXV/333/06 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dni a  27 kwietnia 2006 r.

Od 1960 r. zatrudniony w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” na stanowisku Głównego Księgowego, przepracował tam 31 lat, 1990-2005 członek Zarządu. Przyczynił się do  wielu sukcesów w realizacji spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego i stałego rozwoju Spółdzielni, odznaczony w 1982r. Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski oraz 1975 r. Złotym Krzyżem Zasługi jak również najwyższymi wyróżnieniami  i odznakami spółdzielczymi.


Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika - Uchwała nr XXXV/333/06 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia  27 kwietnia 2006 r.

Placówka jest najstarszą szkołą podstawową na terenie naszego miasta i jedną z najstarszych na terenie powiatu. Początki tej placówki oświatowej związane są z powstaniem pod koniec XIX w. w Mińsku Mazowieckim filii Towarzystwa Akcyjnego Fabryki Machin i Odlewów K. Rudzki i Spółka w Warszawie (obecnie FUD). To właśnie z inicjatywy kierownictwa fabryki miała powstać szkoła, w której mogliby się kształcić młodzi pracownicy. W sierpniu 1915 r. wojska rosyjskie opuściły Mińsk Mazowiecki. W opustoszałym baraku wojskowym znajdującym się przy obecnej ulicy Kościuszki umieszczono szkołę fabryczną, urządzono klasy dla uczniów i zaopatrzono je w odpowiedni sprzęt.  Placówka na przestrzeni lat zmieniała swoją lokalizację od obecnej ulicy Kościuszki, przez ulicę Siennicką do ulicy Kwiatowej, obecnie Kopernika. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika była i jest bardzo ważnym elementem wpływającym na życie oświatowe naszego miasta. Przez wiele lat prawie jedna trzecia ogółu uczących się dzieci uczęszczała do tej właśnie szkoły i stawała się jej absolwentami. Szkoła wywarła ogromny wpływ na kształtowanie wielu pokoleń młodzieży naszego miasta.


Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego - Uchwała nr XXXV/333/06 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia  27 kwietnia 2006r.

W okresie 1945-2005 szkoła pod różnymi szyldami wykształciła ponad 16 tysięcy absolwentów przede wszystkim dla budownictwa. Szkoła jest największą placówką oświatową w powiecie mińskim. Od lat obserwuje rynek i dostosowuje ofertę do potrzeb młodzieży. Szkoła kładzie nacisk na przygotowanie do egzaminu maturalnego i zawodowego. Jest przygotowana na przyjęcie młodzieży z całego powiatu i nie tylko. Bada potrzeby, analizuje dane i dlatego oferuje nowe zawody, wycofując kierunki nadwyżkowe na rynku pracy.
 


Stanisław Ciszkowski (ur. 1 stycznia 1928 r., zm. 14 grudnia 2008 r.) - Uchwała nr VII/57/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 23 maja 2011r.

Działacz samorządowy i społeczny. Sześciokrotnie pełnił on funkcje radnego zarówno w Radzie Miasta Mińsk Mazowiecki, jak i Wojewódzkiej Radzie Narodowej  w Siedlcach. Przez wiele lat aktywnie działał w Towarzystwie Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, jak również w kole osiedlowym PTTK – będąc jego twórcą i przewodniczącym. Był organizatorem licznych wystaw i wycieczek, uratował od zniszczenia wiele fotografii i dokumentów dotyczących życia miasta.


Janusz Aleksander Kuligowski  (ur. 7 sierpnia 1959 r.) - Uchwała nr VII/57/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 23 maja 2011 r.

Jest jednym z najwybitniejszych badaczy i popularyzatorów wiedzy o historii Mińska Mazowieckiego i ziemi mińskiej. Reaktywował on działalność Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego (prezes w latach 1992-2008). Jest on autorem licznych opracowań naukowych, zainicjował również wiele wystaw, wycieczek oraz sesji popularnonaukowych poświęconych zagadnieniom historycznym. Od 1992 pełni funkcję redaktora naczelnego „Rocznika Mińskomazowieckiego”. Działa również w radzie społecznej Muzeum Ziemi Mińskiej oraz jako członek kapituły ds. Tytułów.


Józef Sylwestrowicz (ur. 26. marca 1893 r., zm. 14 marca 1980 r.) - Uchwała nr VII/57/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 23 maja 2011 r.

Nauczyciel i wychowawca, działacz społeczny, obrońca niepodległości od czasów carskich po II wojnę światową, malarz. Absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Siennicy, członek POW, porucznik Wojska Polskiego w okresie tworzenia II RP. W latach dwudziestych i trzydziestych organizator życia społecznego i edukacji w Mrozach i Mińsku Mazowieckim, kierownik szkoły powszechnej w Mrozach (1924-30). Uczestnik kampanii wrześniowej, więzień oflagu VIIA w Murnau. Po powrocie do kraju organizator i kierownik nowej szkoły powszechnej nr 3 w Mińsku Mazowieckim, potem nauczyciel m. in. w liceach pedagogicznych w Siennicy, Mogielnicy i Rembertowie. Ukończył Instytut Pedagogiczny ZNP w Warszawie. W pracy zawodowej skupiony na kształceniu przyszłych nauczycieli, wychowaniu obywatelskim, edukacji humanistycznej i artystycznej. Od młodych lat malował i rysował, zostawił po sobie wiele obrazów. Przez całe życie zaangażowany w działania społeczne. Członek-założyciel Towarzystwa Przyjaciół m. Mińska Mazowieckiego (1937), a po jego reaktywacji członek zarządu i prezes (lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte). Organizował opiekę nad zabytkami sztuki i twórczością ludową w powiecie oraz zabiegał o utworzenie muzeum regionalnego. Wyposażenie jego przedwojennego mieszkania wraz z pamiątkami związanymi z działalnością pedagogiczną, artystyczną, społeczną i niepodległościową niedługo będzie można oglądać w Muzeum Ziemi Mińskiej.


Albert Szczygielski  (ur. 3 sierpnia 1957 r.) - Uchwała nr VII/57/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 23 maja 2011 r.

Jeden z najbardziej rozpoznawanych sportowców reprezentujących i promujących miasto Mińsk Mazowiecki na skalę ogólnopolską. Wielokrotnie stawał na stopniach podiów kulturystycznych zawodów ogólnopolskich i międzynarodowych. Wśród jego sukcesów należy choćby wymienić zdobyte tytuły Mistrzów Polski w kulturystyce i fitness.


Andrzej Tkaczyk (ur. 21 maja 1943 r.)  - Uchwała nr VII/57/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 23 maja 2011 r.

Przez 25 lat pełnił funkcję prezesa pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej ZNTK. W 1974r. założył w ZNTK klub honorowych dawców krwi. Działał również aktywnie w strukturach PCK, pełniąc funkcję prezesa zarządu rejonowego i członka zarządu wojewódzkiego PCK. Honorowe dawstwo krwi kontynuuje organizując comiesięczny pobór krwi. Działa także w radzie nadzorczej SM „Przełom”, jest również zapalonym filatelistą, prezesując Mińskiemu Kołu Filatelistycznemu.


Jednostki Żandarmerii Wojskowej - Uchwała nr VII/57/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 23 maja 2011 r.

Żandarmeria Wojskowa stacjonuje na terenie miasta i wykonuje swoje obowiązki nieprzerwanie od czerwca 1990 r. Zgodnie z rozkazami Ministra Obrony Narodowej w tym właśnie czasie sformowana zostaje pierwsza jednostka – Placówka Żandarmerii Wojskowej. We wrześniu tego samego roku rozpoczyna swoją działalność druga jednostka – Ośrodek Szkolenia Żandarmerii Wojskowej, który po pięciu latach realizacji zadań szkoleniowych przeniesiony zostaje do Poznania. Zobowiązania sojusznicze wobec NATO i UE powodują konieczność posiadania przez Siły Zbrojne RP mobilnych jednostek przygotowanych do natychmiastowych działań stabilizacyjnych poza granicami kraju, stąd decyzją Ministra Obrony Narodowej w 2005 r. sformowany zostaje Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej. Nowe zobowiązania i nowe zadania jakie zostały nałożone na żandarmerię oraz związany z tymi zmianami proces profesjonalizacji wymagają zintensyfikowania procesów szkolenia realizowanego przez wyspecjalizowaną jednostkę szkolną. Jednostka taka zostaje utworzona w 2007 r., jest nią Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej. Począwszy od roku 1990 jednostki Żandarmerii  Wojskowej Zabezpieczają na terenie Garnizonu Mińsk Mazowiecki wizyty oraz przyjmują na terenie koszar przedstawicieli najwyższych władz. Jednostki Żandarmerii Wojskowej mają swój bezpośredni wkład w kształtowanie patriotycznych postaw mieszkańców miasta, uczestnicząc aktywnie we wszystkich uroczystościach patriotycznych oraz będąc ich organizatorami. Mają również swój udział w zapewnianiu bezpieczeństwa mieszkańców miasta.


Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego - Uchwała nr VII/57/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 23 maja 2011 r.

Jest jednym z najstarszych stowarzyszeń społeczno-kulturalnych nie tylko na terenie miasta i powiatu mińskiego, ale i na wschodnim Mazowszu. Do życia zostało powołane 6 maja 1962 r., zarejestrowane w Warszawie w dniu 10 czerwca tegoż roku. Inicjatorami Utworzenia Towarzystwa było grono miejscowych intelektualistów, głównie nauczycieli i urzędników. TPMM realizuje cele statutowe głównie w działalności: odczytowej, wystawienniczej, fotoreporterskiej, archiwalno-bibliotecznej (gromadzeniu pamiątek, dokumentów i fotografii oraz księgozbioru) i wydawniczej oraz organizując liczne sesje popularnonaukowe, w szczególności na temat dziejów najnowszych, ochronę zabytków kultury i dziedzictwa narodowego, a także współdziałając w upamiętnieniu miejsc walki i męczeństwa narodu polskiego. Popularyzuje historię naszego miasta i regionu poprzez konkursy i wycieczki oraz wystawy tematyczne. Współpracuje ze szkołami miasta i powiatu oraz ze wszystkimi instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi. Wydawnictwa TPMM są ważnym miejscem upowszechniania dorobku Towarzystwa. W 1992r. rozpoczęto wydawanie Rocznika Mińskomazowieckiego – dotychczas jedynego wydawnictwa przedstawiającego historię i teraźniejszość mińskiej „małej ojczyzny”. Istotnym działaniem Towarzystwa jest renowacja zabytkowych nagrobków mińskiej nekropolii.


Franciszek Zwierzyński (ur. 23 października 1932 r.) - Uchwała nr XIX/159/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 maja 2012 r.

Długoletni radny Rady Miasta i członek Zarządu Miasta Mińsk Mazowiecki w  latach 1990-2002. Był inicjatorem i współorganizatorem placówki „Caritas”, a także budowy szkoły przy ul. Siennickiej w Mińsku Mazowiecki.  Twórca i przewodniczący społecznego komitetu uczczenia pamięci  obwodu AK „Mewa-Kamień”.  Przyczynił się do powstania  czterech miejsc pamięci narodowej na terenie Mińska Mazowieckiego oraz czterech na terenie powiatu mińskiego. Autor wielu artykułów na temat walki zbrojnej  AK na terenie powiatu mińskiego, oraz wydawca książek o tematyce konspiracyjnej.


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przełom" w Mińsku Mazowieckim - Uchwała nr XIX/159/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 maja 2012 r.

Zarejestrowana w listopadzie 1958r. w Sądzie Powiatowym dla Warszawy Pragi. Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Przełom” przez lata swojego istnienia odcisnęła trwałe piętno na urbanistyce i architekturze Mińska Mazowieckiego, a także rozwoju  usług niezbędnych do funkcjonowania zbiorowości miasta i okolicy, nie zaniedbywała też działalności kulturalnej, rekreacyjnej i wychowawczej, organizowanej  nie tylko dla swoich mieszkańców. Działania Spółdzielni w widoczny i niepodważalny sposób przyczyniły się do pomnożenia dobrobytu wspólnoty samorządowej oraz rozwoju miasta.


Zbigniew Stanisław Szubiński (ur. 2 października 1930 r., zm. 29 grudnia 2015 r.) - Uchwała nr XIX/159/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 maja 2012 r.

Harcerz Szarych Szeregów ps. "Żbik", uczestnik Powstania Warszawskiego, pediatra, dr nauk medycznych, współzałożyciel w Powiatowej Służbie Zdrowia związku NSZZ „Solidarność”. Prowadził wykłady z dziedziny najnowszej historii dla uczniów mińskich szkół średnich. Współautor publikacji związanych z historią Mińska Mazowieckiego. Spoczął w grobie rodzinnym na Powązkach Starych w Warszawie.


Jacek Anuszewski (ur. 13 października 1957 r.) - Uchwała nr XXVIII/297/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 kwietnia 2013 r. 

Dzięki jego zaangażowaniu i determinacji  po wieloetapowych eliminacjach Rada Miasta Lacey wybrała Mińsk Mazowiecki na miasto siostrzane. Porozumienie podpisano w 2005r. Program Miast Siostrzanych realizowany jest poprzez współpracę społeczeństw obu miast dla wspólnej korzyści w dziedzinach edukacji, kultury i rozpowszechniania dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, działalności charytatywnej, turystyki i wymiany doświadczeń biznesowych. Pan Jacek Anuszewski  jest inicjatorem i współorganizatorem programu wymiany edukacyjnej młodzieży pt. „Szkoła bez granic” jak również programu prowadzonego przez Washington Business Week Foundation. Udział w projektach przyczynia się do wielostronnego rozwoju młodzieży. Mieszka w Lacey.


Wenanty Maciej Domagała (ur. 24 lutego 1947 r.) - Uchwała nr XXVIII/297/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 kwietnia 2013 r. 

Od  1976 roku pełni funkcję dyrektora Szkoły Muzycznej/Miejskiej Szkoły Artystycznej w naszym mieście, najpierw dyrektora filii Zespołu Szkół  Muzycznych w Siedlcach, a od 1983 r. dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia.  W 1998 r. wspólnie z ówczesnymi władzami samorządowymi naszego Miasta doprowadził do przekształcenia szkoły. Zmianie uległa również nazwa  placówki na Miejską Szkołę Artystyczną I Stopnia, a organem prowadzącym dla szkoły stał się samorząd. Założyciel Miejskiej Orkiestry Dętej działającej od 1991 roku. W 2005 roku założył Miejską Orkiestrę Kameralną, której jest dyrygentem i aranżerem.


Michalina Chełmońska-Szczepankowska (ur. 17 września 1885 r., zm.  5 marca  1953 r.) – Uchwała nr XXVIII/297/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 kwietnia 2013 r. 

Spieszyła z pomocą biednym wiejskim dzieciom i ludziom z terenu miasta potrzebującym opieki. Poetka, z zawodu nauczycielka, wiele wysiłku i serca wkładała w szerzenie oświaty wśród ludu polskiego. Swoją społeczną pracę i zaangażowanie poświęcała m.in. abstynencji alkoholowej. Zasłynęła z opublikowania kilku zbiorów poezji przeznaczonej głównie dla dzieci i młodzieży. Wiersze poetki odznaczają się liryzmem, subtelnymi opisami przyrody, głębokim przywiązaniem do ludu wiejskiego, szczerym uczuciem religijnym, a także posiadają aspekt wychowawczy i patriotyczny. W roku 2009 otrzymała pośmiertnie od Prezydenta RP Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za całokształt twórczości.


Julian Grzeszak (ur. 13 lutego 1900 r., zm. 23 lipca 1985 r.) - Uchwała nr XXVIII/297/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 kwietnia 2013 r. 

Były dyrektor naczelny Mińskiego Szpitala, specjalista w zakresie chirurgii i położnictwa. Polepszył funkcjonowanie placówki i doposażył oddział chirurgiczny, laboratorium diagnostyczne i zakupił aparat rentgenowski. Wspomagał walczące w czasie wojny podziemie i Żołnierzy AK. Członek, a później z-ca prezesa Zarządu TPMM (w l. 1967-1977). Nie było w 100 letniej historii mińskiego szpitala tak długo zarządzającego, bo niemal 25 lat.
 


Jan Himilsbach (ur. 30 listopada 1931 r., zm. 11 listopada 1988 r.) - Uchwała Nr XVI.164.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 kwietnia 2016 r. z okazji 595. rocznicy nadania praw miejskich. 

Urodził się w Mińsku Mazowieckim w 1931 roku. Tego, że stąd pochodzi, nie zaparł się nigdy, a co więcej, podkreślał to z dumą. Na podstawie jego scenariuszy i opowiadań czołowi polscy reżyserzy kręcili filmy, czy spektakle teatralne: Jerzy Gruza, Andrzej Kondratiuk, Janusz Zaorski, Antoni Krauze. Członek Polskiego Związku Literatów, dyplomowany aktor. Wydał trzy tomy opowiadań: „Monidło”, „Przepychanka”, „Łzy sołtysa”. Zagrał w wielu filmach i serialach, jak „Rejs”, „Wniebowzięci”, „Filip z konopi”, „Jan Serce”, „Czterdziestolatek”, a wymyślane przez niego kwestie jako kultowe trafiły do język potocznego i są używane do dziś. Mińsk Mazowiecki żyje legendą artysty. Od 8 lat organizowany jest tu Festiwal jego imienia. Wydarzenie to odbija się echem w całej Polsce, promując miasto w telewizji, radiu i prasie.


Feliks Rawski (ur. 18 maja 1886 r., zm. 30 października 1973 r.) - Uchwała Nr XVI.164.2016 rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 kwietnia 2016 r. z okazji 595. rocznicy nadania praw miejskich. 

Początki aktywności sportowej i społecznej Feliksa Rawskiego przypadły na pierwsze lata XX wieku, lata zaboru rosyjskiego. Wraz z innymi mińskimi kolarzami jako pierwsi propagowali ten sport w Mińsku Mazowieckim, wówczas Nowomińsku. Feliks Rawski to wielokrotny zdobywca najwyższych miejsc w wyścigach kolarskich m.in. Mistrz Jazdy Cyklowej Królestwa Polskiego na rok 1912, Wicemistrz wyścigu kolarskiego na 300 wiorst na Pierwszej Wszechrosyjskiej Olimpiadzie Sportowej w Kijowie w 1913 roku. Był inicjatorem i fundatorem pierwszego w naszym mieście toru kolarskiego wraz z boiskiem sportowym w 1913 roku we wsi Goździk (dzisiaj ul. Kościuszki). Zmarł w 1973 roku w wieku 87 lat i pochowany został na miejscowym cmentarzu. Od wielu lat w Mińsku Mazowieckim organizowane jest cieszące się dużym zainteresowaniem Kolarskie Kryterium Uliczne im. Feliksa Rawskiego.


Klub Dawnych Motocykli „Magnet” - Uchwała Nr XVI.164.2016 rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 kwietnia 2016 r. z okazji 595. rocznicy nadania praw miejskich. 

Jako pełnoprawne stowarzyszenie Klub Dawnych Motocykli „Magnet” funkcjonuje od 1997 roku. Obecnie zrzesza 52 sympatyków dawnej motoryzacji, którzy już 20 lat bezinteresownie i społecznie ratują od zniszczenia zabytkowe motocykle, zdobywając przy tym uznanie polskiego środowiska ekspertów. Ich prace restauratorskie wielokrotnie prezentowano na łamach prasy fachowej oraz w telewizyjnych programach motoryzacyjnych. Klub „Magnet” od lat organizuje cykliczne rajdy i zloty dawnych pojazdów. Mazowiecki Rajd Weteranów Szos od 20 lat ściąga do Mińska Mazowieckiego motocyklistów z całej Polski. Od 5 lat dużym powodzeniem cieszy się jesienny zlot Pojazdów Zabytkowych „Warkot”.


Miejska Orkiestra Dęta Miasta Mińsk Mazowiecki - Uchwała Nr XVI.164.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 kwietnia 2016 r. z okazji 595. rocznicy nadania praw miejskich. 

Miejska Orkiestra Dęta Miasta Mińsk Mazowiecki powstała w 1991 roku z inicjatywy ówczesnego burmistrza Zbigniewa Grzesiaka oraz dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej Wenantego Macieja Domagały. Kapelmistrzem nowo powstałej orkiestry został Adam Kwaśnik, po którym funkcję tę w 2008 roku przejął Marcin Ślązak, na co dzień dyrygent Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego w Warszawie. Już od 25 lat swojej działalności Miejska Orkiestra Dęta Miasta Mińsk Mazowiecki zaszczytnie uświetnia uroczystości miejskie, gminne i powiatowe. Występuje z koncertami w kraju i za granicą. W 2012 roku pierwsze publiczne wykonanie na żywo oprawy muzycznej oraz odegranie hymnów państwowych Polski i Ukrainy na Stadionie Narodowym w Warszawie przed meczem gwiazd podczas oficjalnego otwarcia obiektu powierzono Miejskiej Orkiestrze Dętej Miasta Mińsk Mazowiecki. W tym samym roku weszli do studia S2 Polskiego Radia i nagrali płytę podsumowującą ich dorobek artystyczny.


Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Dąbrówka” - Uchwała Nr XVI.164.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 kwietnia 2016 r. z okazji 595. rocznicy nadania praw miejskich. 

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Dąbrówka” powstał w 1996 roku przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mińsku Mazowieckim. Założycielką była ówczesna dyrektor szkoły Bogumiła Bednarska, do dzisiejszego dnia pełniąca rolę opiekuna i kierownika zespołu, liczącego obecnie ponad 100 osób. W repertuarze „Dąbrówki” znajdziemy wykonania przybliżające zwyczaje polskiej wsi, piękno rodzimej muzyki ludowej oraz ukazujące bogactwo tradycyjnych tańców regionalnych i narodowych. Na koncie zespołu znalazło się już blisko 200 koncertów w kraju za granicą. Do najważniejszych sukcesów zaliczyć można zdobycie I oraz III miejsca w IX Ogólnopolskim Telewizyjnym Turnieju Młodych Talentów w Warszawie. W swoim dorobku artyści z „Dąbrówki” mają też wysęp przed Prezydentem Lechem Kaczyńskim, czy udział w plenerowym wystawieniu opery Stanisława Moniuszki „Straszny Dwór” obok aktorów warszawskiego Teatru Wielkiego.


Antoni Tułodziecki (ur. 7 grudnia 1940r.) - Uchwała Nr XVI.164.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 kwietnia 2016 r. z okazji 595. rocznicy nadania praw miejskich. 

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Mińsku Mazowieckim. Realizator wielu kluczowych inwestycji drogowych nie tylko na Mazowszu. W Mińsku Mazowieckim stale dba o usprawnienie układu komunikacyjnego. Wśród jego pomysłów wymienić można chociażby układy równoległe do ulic Warszawskiej, Wyszyńskiego, Warszawskie Przedmieście, Chełmońskiego i Budowlanej, wprowadzanie i udoskonalanie organizacji ruchu na miejskich ulicach poprzez projektowanie i budowanie bezpiecznych wyniesionych przejść dla pieszych, czy skrzyżowań. Jego pomysłom zawdzięczamy wiele nowych i dogodnych miejsc parkingowych. Jedną z jego własnych koncepcji jest m.in. połączenie ulic Szpitalnej i Limanowskiego, czy projekt i wykonanie skweru Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. W 2015 roku za współpracę przy projekcie i wykonanie ulicy Bulwarnej otrzymał nagrodę Fundacji Wszechnicy Budowlanej Tubądzin.


Krzysztof Roguski (ur. 18 marca 1946 r.) - Uchwała Nr XVI.164.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 kwietnia 2016 r. z okazji 595. rocznicy nadania praw miejskich. 

Mińszczanin od kilku pokoleń. Od 1987 roku Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom”. Ściśle współpracując z miastem przyczynił się m.in. do budowy obiektów sportowo-rekreacyjnych, jak korty tenisowe przy ul. Wyszyńskiego, czy boisko wielofunkcyjne na osiedlu „Targówka” oraz budowy wielu miejsc parkingowych. Angażuje się również w organizowanie dzieciom i młodzieży wypoczynku podczas ferii zimowych i wakacji w klubie osiedlowym spółdzielni. Od wielu lat promuje Mińsk Mazowiecki, startując w rozgrywkach brydżowych w barwach MKS Mazovia. W latach 1994 – 2002 był radnym Rady Miasta Mińsk Mazowiecki. Pełnił również funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Wieloletni działacz ogniska TKKF Albatros. Za swoje zaangażowanie w pracy zawodowej i działalności społecznej wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami państwowymi oraz medalami i odznaczeniami resortowymi.


Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w ZNTK Mińsk Mazowiecki S.A. - Uchwała Nr XVI.164.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 kwietnia 2016 r. z okazji 595. rocznicy nadania praw miejskich. 

Klub Honorowych Dawców Krwi przy ZNTK powstał w 1974 roku. Na przestrzeni 41 lat działalności tej jednostki krew oddało kilkuset dawców. W tym czasie władze Polskiego Czerwonego Krzyża uhonorowały Klub wieloma pucharami i wyróżnieniami za działalność na rzecz potrzebujących. Mieszkańcy miasta i okolic oddali bezinteresownie tysiące litrów krwi, ratując przez to życie setkom ludzi. W zaciszu gabinetów lekarskich, baz fanfar i okrzyków zachwytu nadal oddają innym cząstkę siebie.


Krzysztof Stanisław Szczypiorski (ur. 23.03.1949 r. - zm. czerwiec 2020)  - Uchwała Nr XL.387.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 maja 2018 r.

Poeta, publicysta, malarz, muzealnik, autor wielu wierszy w czasopismach o zasięgu krajowym i lokalnym oraz w kilkunastu zbiorach i almanachach poetyckich. Współzałożyciel i redaktor naczelny pism lokalnych „Dzwon” i „Logos”. Współtwórca i współredaktor „Rocznika Mińskomazowieckiego”. Założyciel i wieloletni prezes Towarzystwa Pamięci 7 PUL.


Stanisław Maciej Woźnica  (ur. 04.02.1944 r., zm. 26.10.2023 r.) - Uchwała Nr XX.193.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 11 maja 2020 r. 

Muzyk, wieloletni nauczyciel, przyczynił się do rozkwitu Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Dąbrówka”. W listopadzie 1995 r. założył i do dzisiaj prowadzi „Mińską Kapelę Małego Stasia” . W latach  2001 – 2011 prowadził i był dyrygentem Chóru Kameralnego ZNP.  Autor tekstów i kompozytor wielu piosenek o Mińsku Mazowieckim, a także innych treści zebranych i wydanych w 2018 r. w szerokiej publikacji „Na Stasiową nutę. Rzecz o Mińskiej Kapeli Małego Stasia i muzyce tradycyjnej wschodniego Mazowsza” autorstwa Piotra Dorosza.


Adam Cichoń (ur. 21.09.1947 r.)

Uchwała Nr XLI.389.2022 w sprawie nadania tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta Mińsk Mazowiecki” oraz ,,Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki.”

Pedagog, nauczyciel, aktywny działacz, trener, wychowawca wielu sportowych pokoleń w Mińsku Mazowieckim. Współzałożyciel jedynego w mieście klubu sportowego piłki siatkowej dziewcząt „Olimp”


Wiktor Krzysztof Cygan (ur. 20 lipca 1961 r.)

Uchwała Nr XLI.389.2022 w sprawie nadania tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta Mińsk Mazowiecki” oraz ,,Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki.”

Autor wielu publikacji historycznych, współautor książek m.in. Ziemia mińska na drodze do niepodległości 1914-1921 (2008), Mogiły żołnierskie 7. Pułku Ułanów Lubelskich im. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego (2014), redaktor wydawnictwa „VI wieków Mińska Mazowieckiego” i „Mińskich Zeszytów Muzealnych”. Konsultant wszystkich wydawnictw muzealnych Muzeum Ziemi Mińskiej oraz inicjator wielu z nich, badacz mińskich katyńczyków i współtwórca internetowej strony Golgota Wschodu Mińszczan.


Lilla Małgorzata Kłos (ur. 10.03.1963 r.)

Uchwała Nr XLI.389.2022 w sprawie nadania tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta Mińsk Mazowiecki” oraz ,,Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki.”

Nauczycielka, autorka artykułów naukowych i popularnonaukowych dokumentująca historię miasta m. in. „Włodarze Mińska Mazowieckiego”, „Mińsk Mazowiecki, Miasto i powiat w drugiej rzeczypospolitej , Warszawa 2010”, członkini Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego i stowarzyszenia Droga Krzyżowa.


Wanda Izabella Rombel (ur. 22.03.1944 r.)

Uchwała Nr XLI.389.2022 w sprawie nadania tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta Mińsk Mazowiecki” oraz ,,Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki.”

Polonistka, pedagog szkolny, założycielka MUTW, mająca liczne zasługi w obszarze działań edukacyjnych, społecznych i kulturalnych, członek komitetu powstania pomnika Żołnierzy i Inwalidów Wojennych odznaczona srebrną honorową odznaką Inwalidów Wojennych RP


Teresa Sęktas – Chanke (ur. 2.10.1948 r.)

Uchwała Nr XLI.389.2022 w sprawie nadania tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta Mińsk Mazowiecki” oraz ,,Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki.”

Wieloletnia dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim odnosząca zasługi dla rozwoju miasta szczególnie w obszarze kultury i wspierająca inicjatywy kulturalne mające na celu popularyzację książki i czytelnictwa


CARITAS Diecezji Warszawsko – Praskiej z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr XLI.389.2022 w sprawie nadania tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta Mińsk Mazowiecki” oraz ,,Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki.”

Od około 30 lat realizuje na terenie miasta Mińsk Mazowiecki wszechstronną działalność na rzecz osób potrzebujących, wymagających różnego rodzaju wsparcia m.in. psychologicznego, prawnego, psychiatrycznego, terapeutycznego, opieki medycznej, socjalnego czy żywienia podczas swojej wieloletniej działalności utworzył w mieście sieć następujących placówek: Ośrodek Interwencji Kryzysowej Caritas DWP, Dom Dziennego Pobytu Caritas DWP, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas DWP, Jadłodajnia Caritas DWP, Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas DWP oraz Środowiskowy Dom Samopomocy.


Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr XLI.389.2022 w sprawie nadania tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta Mińsk Mazowiecki” oraz ,,Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki.”

Fundacja prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia polegającą na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci i działania na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również działania na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Miasto Mińsk Mazowiecki od początku działalności Fundacji włącza się w organizację wydarzeń w ramach finałów akcji charytatywnych na przestrzeni lat różni mieszkańcy miasta kierowali lokalnymi sztabami, wśród nich znaleźli się Andrzej Soćko, Anna Endzelm i Ewelina Oberzig.


 

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim