Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku na MKDR

Składając wniosek o wydanie Karty, wnioskodawca okazuje oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do jej posiadania:

1) w przypadku rodzica/opiekuna prawnego – dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz oświadczenia o zamieszkiwaniu w Mińsku Mazowieckim lub dokumentu poświadczający wskazanie Miasta Mińsk Mazowiecki jako miejsca zamieszkania w zeznaniu podatkowym za ostatni rok podatkowy, a w przypadku, gdy nie upłynął termin złożenia zeznania podatkowego za ostatni rok podatkowy - dokumentu odnoszącego się do roku poprzedniego;

2) w przypadku dzieci w wieku poniżej 18. roku życia – odpisu aktu urodzenia lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, w szczególności ważnej legitymacji szkolnej;

3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia do 24. roku życia kontynuujących naukę – dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz legitymacji potwierdzającej pobieranie nauki;

4) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej – prawomocnego postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej.

Do pobrania – aktualne wnioski

Kiedy odebrać MKDR?
Wniosek o wydanie Karty rozpatrywany jest w ciągu miesiąca od daty jego złożenia wraz z wymaganymi dokumentami.

Przy odbiorze Karty uprawniony otrzyma aktualny katalog przysługujących ulg i zwolnień.

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta
Mińsk Mazowiecki

ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

   Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Kasa czynna jest:
poniedziałek, wtorek, czwartek
w godz. 8.00 - 15.00
środa 8.00 - 15.30
piątek 8.00 - 14.00


 

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim