Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Ważność MKDR

Karta jest wydana na okres:

–  dla rodziców/opiekunów prawnych do daty ukończenia przez najmłodsze lub ostatnie dziecko z minimum trójki dzieci 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku kontynuowania nauki;
–  dla dzieci rodziny wielodzietnej do ukończenia 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku dzieci kontynuujących naukę:

w  szkole – do 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
w  szkole wyższej – do końca roku akademickiego

–  w którym jest planowane ukończenie nauki.

Karta zachowuje ważność przez okres, na który została wydana z wyjątkiem sytuacji, w której członek rodziny wielodzietnej lub cała rodzina traci uprawnienia do posiadania Karty przed upływem terminu ważności wskazanego na Karcie.

W przypadku utraty uprawnień do posiadania Karty przez członka rodziny wielodzietnej, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do zwrotu tej Karty.

Rodzina wielodzietna posiadająca Kartę, zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki o zmianach mających wpływ na prawo do posiadania Karty, zmianie danych na Karcie oraz zmianie miejsca zamieszkania.

W przypadku, gdy Karta utraciła ważność, nie podlega ona zwrotowi do Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki.

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim