Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Przedłużenie uprawnień do posiadania MKDR

Przed upływem terminu ważności wskazanym na Karcie, rodzic/opiekun prawny może wnioskować o przedłużenie uprawnień do jej posiadania.

Przedłużenie uprawnień do posiadania Karty nastąpi poprzez wydanie nowej Karty na okres spełniania przez danego członka rodziny warunków Programu.

Warunkiem przedłużenia uprawnień do posiadania Karty jest złożenie w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki wniosku o wydanie Karty, oraz przedłożenie odpowiednich dla danej osoby/rodziny dokumentów.

Wniosek można złożyć nie wcześniej niż jeden miesiąc przed upływem terminu ważności Karty.

W chwili odbioru nowej Karty, wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu dotychczas posiadanej Karty w przypadku, gdy na dzień jej odbioru, dotychczas posiadana Karta nie utraciła ważności.

Karta, której upłynął termin ważności, nie podlega zwrotowi do Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki.

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim