Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

  • 29494

„Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Miasta Mińsk Mazowiecki”

Miasto Mińsk Mazowiecki podpisało umowę na dofinansowanie projektu „Budowa  systemu  ostrzegania  i  alarmowania  ludności  o  zagrożeniach  dla  Miasta  Mińsk  Mazowiecki”. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu.

 


W ramach realizowanego projektu „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Miasta Mińsk Mazowiecki w dniu 11.05.2018r. Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki podpisał umowę na „Budowę systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach” z firmą DIGITEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, z siedzibą w Sopocie przy ul. Platynowej 2. Wartość umowy 309 000,00 zł brutto. Umowa obejmuje  opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie dostawy, montażu i utrzymania Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności. Termin realizacji 30.09.2018r.

  • -

  • 25152

Zakończono realizację zadania "Budowa Systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach"

Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 239 844,72 zł  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa  V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu, Nr  projektu RPMA.05.01.00-14-8676/17.

W ramach inwestycji wykonano:
- projekt techniczny budowy systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki obejmujący  instalację  punktów alarmowych - 9 szt. syren elektronicznych,
1 szt. stację pogodową,  1 szt. detektor do wykrywania skażeń chemicznych,


  • ulotka_Strona_1
  • ulotka_Strona_2

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim