Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja


W ramach realizowanego projektu „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Miasta Mińsk Mazowiecki w dniu 11.05.2018r. Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki podpisał umowę na „Budowę systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach” z firmą DIGITEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, z siedzibą w Sopocie przy ul. Platynowej 2. Wartość umowy 309 000,00 zł brutto. Umowa obejmuje  opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie dostawy, montażu i utrzymania Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności. Termin realizacji 30.09.2018r.

System składa się z centrali alarmowej, stacji pogodowej, czujników skażeń chemicznych i promieniotwórczych umiejscowionych w siedzibie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1.

Punkty alarmowe rozmieszczone będą w następujących lokalizacja na terenie miasta:
1.    Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Małopolska 11,
2.    Miejski Ośrodek Sportowy i Rekreacyjny, ul. Wyszyńskiego 56,
3.    Przedszkole Miejskie Nr 3, ul. Konstytucji 3 Maja 10,
4.    Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Siennicka 17,
5.    Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Budowlana 2,
6.    Przedszkole Miejskie Nr 6, ul. Warszawska 250/81,
7.    Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, ul. Sosnkowskiego 16,
8.    Ochotnicza Straż Pożarna „Kędzierak”, ul. Osiedlowa 8,
9.    Działka przy skrzyżowaniu ul. Klonowej i ul. Spacerowej.

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim