Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Zakończono realizację zadania "Budowa Systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach"

Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 239 844,72 zł  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa  V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu, Nr  projektu RPMA.05.01.00-14-8676/17.

W ramach inwestycji wykonano:
- projekt techniczny budowy systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki obejmujący  instalację  punktów alarmowych - 9 szt. syren elektronicznych,
1 szt. stację pogodową,  1 szt. detektor do wykrywania skażeń chemicznych,
1 szt. detektor do wykrywania skażeń promieniotwórczych, oraz centrali sterująco-kontrolnej,
- dostawę, instalację i konfigurację oprogramowania, niezbędnych podzespołów punktów alarmowych (syren elektronicznych, anten, urządzeń sterujących, radiotelefonów, urządzeń zasilających itp.),
- integrację budowanego systemu na szczeblu miejskim, z Systemem Województwa Mazowieckiego zgodnie z uznanymi standardami i normami w dziedzinie  łączności radiowej, energetyki, informatyki i telekomunikacji.

Lokalizacja:
1) Punkty Alarmowe – 9 szt.
a) ul. Małopolska 11,
Szkoła Podstawowa Nr 5;

b) ul. Wyszyńskiego 56,
Aquapark MOSiR;

c) ul. Konstytucji 3 Maja 10,
Przedszkole Miejskie Nr 10;

d) ul. Siennicka 17,
Szkoła Podstawowa Nr 4;

e) ul.  Budowlana 2,
Szkoła Podstawowa Nr 3;

f) ul. Warszawska 250,
Przedszkole Miejskie Nr 6;

g) ul. Sosnkowskiego 16,
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej;

h) ul. Osiedlowa 8,
Ochotnicza Straż Pożarna;

i) działka nr 6273, Skrzyżowanie
ul. Spacerowej i ul. Klonowej.

2) Stacja meteorologiczna – 1 szt.:
ul. Konstytucji 3 Maja 1,
Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki.

3) Detektor skażeń chemicznych – 1 szt.
ul. Konstytucji 3 Maja 1, Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki.

4) Detektor skażeń promieniotwórczych
    – 1 szt.
ul. Konstytucji 3 Maja 1, Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki.

5) Centrala sterująco-kontrolna – 1 szt.:
ul. Konstytucji 3 Maja 1, Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki, Zespół Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Miasta.

Termin realizacji:
maj – październik 2018 r.
Wartość inwestycji:
309 000  zł
Wykonawca:
DIGITEX Sp. z o.o. Sp. k, Sopot

 

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

W Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim przy ul. 11 Listopada 12 można dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej bez dodatkowych opłat.
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim