Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Ograniczenie niskiej emisji ciepła poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki

Miasto Mińsk Mazowiecki otrzymało dofinansowanie projektu pt. „Ograniczenie niskiej emisji ciepła poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki”. Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałanie 4.3.1 „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”, Typ projektów: „Ograniczenie niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych”.

Dzięki pozyskanym środkom wymieniono 41 kotłów w budynkach mieszkańców, którzy przystąpili do projektu oraz zamontowano 11 kotłów w  lokalach budynków wielorodzinnych należących do zasobu mieszkaniowego Miasta Mińsk Mazowiecki.

Miasto zainwestowało fundusze unijne w wymianę starych nieefektywnych pieców na nowe ekologiczne kotły. Łącznie zamontowano 50 kotłów na gaz, 1 na biomasę oraz jeden budynek został przyłączony do sieci ciepłowniczej.

 Zmiany te pozwolą zmniejszyć zapotrzebowanie na energię i zredukować emisję zanieczyszczeń trafiających do powietrza.

Tytuł projektu: Ograniczenie niskiej emisji ciepła poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki

Działanie: 4.3  Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

Beneficjent: Miasto Mińsk Mazowiecki
Całkowita wartość projektu: 857 417,73 zł
Kwota dofinansowania: 696 2020,31 zł (EFRR 625 799,83 zł + BP 70 402,48zł)
 

 • IMG_20201113_121500
 • IMG_20201113_122255
 • IMG_20201221_111221
 • IMG_20201229_111521
 • IMG_20201229_113137
 • IMG_20210415_123458_
 • 20210413_164615d
 • IMG_20201113_115132
 • IMG_20210421_113321
 • plakat Krupa Kołowa 5
 • IMG_20210421_113308
 • IMG_20210421_113314

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim