Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

2019 - Program „Aktywna tablica”

Miasto Mińsk Mazowiecki otrzymało dofinansowanie na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Mińsku Mazowieckim oraz Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”. W ramach realizacji zadania zostały zakupione dla ZSP nr 1 pomoce dydaktyczne takie jak: tablica interaktywna z projektorem ultra krótkoogniskowym, urządzenie pozwalające na przekaz dźwięku i interaktywny monitor dotykowy natomiast SP nr 3 zyskała interaktywny monitor dotykowy.

Wartość całkowita zadania wyniosła 35 000,00 zł, kwota dofinansowania wyniosła 28 000,00 zł, a kwota środków własnych stanowiła 20% i jest to 7 000,00 zł.

Zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych w ramach Programu pozwolił systematycznie podnosić kompetencje uczniów. Wpłynął na szerokie wykorzystywanie TIK i doprowadził do upowszechnienia interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów, a tym samym wspomaga proces kształcenia uczniów oraz podnosi poziom zajęć w szkole.

Podniesienie kompetencji oraz poszerzenie wiedzy o możliwościach urządzeń cyfrowych w konsekwencji ma wpływ na rozwój poznawczy i społeczny uczniów. Dostarcza uczniom nowych sytuacji do rozwijania ich zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Pomoce dydaktyczne zakupione w ramach programu są cennym narzędziem aktywizującym uczniów do uczestnictwa w zajęciach, a promowanie szerokiego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych i współpracy między nauczycielami w tym zakresie przyczyniło się do poprawy jakości kształcenia.

  • 27845
  • 27846
  • 27847
  • snowflakes-1087604_640

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim