Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

2018 - „Gimnastyka korekcyjna - ważna sprawa"

Miasto Mińsk Mazowiecki realizowało projekt „Gimnastyka korekcyjna – ważna sprawa”, na które pozyskało środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej”. Zadanie było realizowane w publicznych szkołach podstawowych na terenie Mińska Mazowieckiego, dla których organem prowadzącym jest Miasto. 

Projekt skierowany był do uczniów z klas I-III. Pierwszeństwo udziału w zajęciach gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej miały dzieci z odchyleniami w prawidłowej budowie i postawie ciała oraz z obniżeniem ogólnej sprawności fizycznej i z niektórymi zaburzeniami przewlekłymi. Jedna grupa liczyła maksymalnie 15 uczestników, a zajęcia były realizowane w wymiarze godziny lekcyjnej raz w tygodniu w okresie od 12 lutego do końca roku szkolnego. 

Placówki w których odbywały się zajęcia odpowiedzialne były za przeprowadzenie rekrutacji uczestników oraz opracowanie harmonogramu zajęć. W szkołach dostępne były również formularze zgłoszeń. 

 

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim