Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

2022 – ROD Mazowsze

Miasto Mińsk Mazowiecki otrzymało dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców” – „Mazowsze dla działkowców 2022” ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego. 
Dofinansowanie otrzymał projekt pn: „Remont hydroforni znajdującej się na terenie ROD Mazowsze w Mińsku Mazowieckim”. 
W ramach zadania zaplanowano modernizację i przebudowę hydroforni znajdującej się na terenie ROD Mazowsze. Zakres prac objął wymianę całej instalacji wodnej wykonanej z rur kwasowych. Wymienione zostały również pompy wodne wraz z silnikami elektrycznymi. Pompy wodne wraz z silnikami zostały umieszczone na betonowym, zbrojonym fundamencie i wyniesione na odpowiednią wysokość. Wymieniona została również cała instalacja elektryczna oraz wodomierz. Cała instalacja hydroforowa zabezpieczona została czujnikiem przeciwpowodziowym.
Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 10 800,00 zł. Kwota ta stanowiła 39,87% wartości zadania, przy wartości całkowitej projektu 27.089,41 zł.  
Na wartość całkowitą zadania składały się środki finansowe pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 10 800,00 zł, środki z dotacji z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki w kwocie 10 800,00 zł oraz środki własne ROD w kwocie 5489,41 zł.

  • napis: mazowsze dla działkowców
  • tablica informacyjna o dofinansowaniu projektu wisząca na ogrodzeniu ogródka działkowego
  • budynek na dziace ogródka działkowego

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim