Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Fundusz Sprawiedliwości dla OSP

Miasto  Mińsk  Mazowiecki  uzyskało  dotację  celową ze środków Funduszu  Pomocy  Pokrzywdzonym  oraz  Pomocy  Postpenitencjarnej – Funduszu  Sprawiedliwości  w ramach Programu I, Priorytetu IIIB:  „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia  przestępstwem”, którego  dysponentem  jest  Minister  Sprawiedliwości.

W  ramach  przyznanych  środków  finansowych  oraz  1% wkładu  własnego  zakupiono  wyposażenie  i  sprzęt  ratowniczy  zarekomendowany  przez  zespół  weryfikacyjny  Państwowej  Straży  Pożarnej.
30 października  2018 r. Burmistrz  Miasta  Mińsk  Mazowiecki  przekazał  nabyte  wyposażenie  i  urządzenia  na  rzecz  ochotniczych  straży  pożarnych.  
1.  Ochotnicza Straż  Pożarna   „Kędzierak”  otrzymała:
-    przenośny  zestaw  oświetleniowy  RALS 9460 C,
-    zabezpieczenia poduszki powietrznej kierowcy oraz pasażera 35-39  i  40-45,
-    bosak  dielektryczny teleskopowy  do 20kV,
-    wielofunkcyjne  narzędzie ratownicze RES-RENCH,
2. Ochotnicza  Straż  Pożarna  w  Mińsku  Mazowieckim  otrzymała:
-    przenośny  zestaw  oświetleniowy  RALS 9460 C,
-    wielofunkcyjne  narzędzie ratownicze RES-RENCH RENCH,  
-    latarka  akumulatorowa Streamlight Waypoint 230V, 12V.

  • 25262
  • 25264
  • 25265
  • 25266
  • 25268
  • 25269
  • 25271
  • 25272

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim