Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Modernizacja budynku przy ulicy Pięknej w Mińsku Mazowieckim – jeszcze więcej kultury w mieście

Zakończono realizacje projektu „Modernizacja budynku przy ulicy Pięknej w Mińsku Mazowieckim – jeszcze więcej kultury w mieście” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu wykonano termomodernizację budynku, budowę oświetlenia zewnętrznego i instalacji elektrycznej nN, dokumentacje projektową oświetlenia oraz ściankę z luksferów. Całkowity koszt inwestycji 143 941,02 zł, dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 114 936,90 zł.


W lipcu br.  Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki podpisał umowę dotyczącą dofinansowania zadań w ramach programu Infrastruktura kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

W ramach dofinansowania zostanie wykonana termomodernizacja budynku na ulicy Pięknej 26 w Mińsku Mazowieckim. Termomodernizacja obejmuje swoim zakresem ocieplenie ścian zewnętrznych i wykończenie elewacji tynkiem silikatowym, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poniżej poziomu gruntu oraz wymianę okładziny schodów zewnętrznych wraz z wymianą drzwi i barierki.
W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót, który wykona w/w prace. Zgodnie z umową o dofinansowanie całkowity koszt zadania wynosi 150 282,25zł, z czego 120 000,00zł stanowi dofinansowanie w ramach Programu Infrastruktura kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących  z Funduszu Promocji Kultury.

  • 25560
  • 25562

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim