Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Stronicowanie

 • Jeszcze więcej zieleni

  Jeszcze więcej zieleni

  2017.10.23

  Rozpoczęły się prace związane z realizacją opracowania „Projekt zagospodarowania zielenią ciągu ul. Józefa Piłsudskiego”. Terenem objętym pracami jest ciąg ul. Piłsudskiego od Pl. Kilińskiego do skrzyżowania z ul. Kazikowskiego ...

   

 • Większość prac zrealizowana

  Większość prac zrealizowana

  2017.09.26

  Zakończono większość prac będących elementem projektu pn. „Rozwój i rewaloryzacja terenów zieleni w centrum Mińska Mazowieckiego” w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego oś priorytetowa II Ochrona Środowiska...

 • Podpisano aneks rozszerzający zakres projektu

  Podpisano aneks rozszerzający zakres projektu

  2017.07.25

  W maju br. Miasto Mińsk Mazowiecki wystąpiło do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o wyrażenie zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu.

 • Rewitalizacja Placu Stary Rynek – postęp prac

  Rewitalizacja Placu Stary Rynek – postęp prac

  2017.06.21

  Na Placu Stary Rynek wykonano większość prac polegających na nasadzeniu roślin. Jako otulinę parkingu zastosowano żywopłot z berberysa, który osiągnie kształt zwartej kolumny. Trawnik okalający tablicę pamiątkową obsadzony został niskim żywopłotem formowanym z irgi błyszczącej.

   

 • Powstają nowe alejki w miejskim parku

  Powstają nowe alejki w miejskim parku

  2017.06.21

  Od strony ulicy Ogrodowej rozpoczęto budowę alejek i ciągów pieszo-rowerowych w parku miejskim. Ciąg pieszo-rowerowy 1, biegnący wzdłuż ulicy Ogrodowej, to alejka wykonana z kostki brukowej betonowej typu Starobruk ...

Stronicowanie

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim