Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Prace utrzymaniowe brzegów rzeki Srebrnej

Zakończono prace związane z utrzymaniem brzegów rzeki Srebrna biegnącej przez park miejski. Wykonawcą zadania była firma P.W. ARTIMEX Artur Gniado.

Prace prowadzono w ramach projektu pn. „Rozwój i rewaloryzacja terenów zieleni w centrum Mińska Mazowieckiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego”.

Prace objęły odmulenie koryta i zabezpieczenie przed rozmywaniem oraz erozją obu brzegów rzeki na odcinku od jazu z mostem w ciągu ulicy Budowlanej do kładki łukowej przy stawie parkowym wraz z lewostronną odnogą rzeki przebiegającą wzdłuż ulic Kościelnej i Ogrodowej. Dokonano profilowania i obsiania skarp.

Z wyjętego urobku wykonano skarpy do obsiania trawą – zgodnie z technologią przyjętą przez projektanta w dokumentacji projektowej.
Wynagrodzenie brutto opisanego zadania wyniosło 292 tys. zł.

 

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim