Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Nasadzenia w parku i rozbiórka oczyszczalni

W Parku Dernałowiczów trwają prace związane z projektem pn. „Rozwój i rewaloryzacja terenów zieleni w centrum Mińska Mazowieckiego” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego”.

Firma P.W.ARTIMEX Artur Gniado z siedzibą w Mińsku Mazowieckim kończy rozbiórkę nieczynnej oczyszczalni ścieków, która zlokalizowana była na skraju parku od strony ul. Budowlanej. We wcześniejszym stanie teren dawnej oczyszczalni nie przedstawiał sobą walorów użytkowych i wizualnych. Obecność ruin i nieuporządkowanej roślinności sprzyjały niepożądanemu zachowaniu. Prowadzone są również przez firmę AG-Complex nasadzenia na terenie Parku Dernałowiczów. Dobór roślin jest zgodny z zaleceniami Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zastosowane zostaną rośliny liściaste, byliny i pnącza, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków naturalnie występujących na terenie naszego kraju i charakterystycznych dla siedlisk grądowych oraz łęgowych, które urozmaicono gatunkami obcymi i odmianami ozdobnymi. Aktualnie wykonywane się nasadzenia żywopłotów wzdłuż ulic Kościelnej, Ogrodowej i Warszawskiej, które będą izolowały park od ruchu ulicznego.

UMMM

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 




 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim