Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Relacja z Konferencji prasowej z 21 kwietnia 2017 r.

W piątek, 21 kwietnia, odbyła się konferencja prasowa burmistrza Marcina Jakubowskiego na temat  projektu pn. „Rozwój i rewaloryzacja terenów zieleni w centrum Mińska Mazowieckiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego”. Spotkanie z prasą zorganizowano na terenie parku miejskiego, a poza prasą udział w nim wzięli również przedstawiciele wykonawców mających realizować zadania wskazane w projekcie.

Celem projektu jest kompleksowe zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej na obszarze obejmującym Park Dernałowiczów i Plac Stary Rynek. Całkowity koszt projektu to 3 442 706,67 zł brutto, a dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności to  2 812 085,23 zł.

W wyniku postępowań przetargowych wyłoniono 3 wykonawców: AG-Complex Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Zarząd Dróg Miejskich Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, P.W.ARTIMEX Artur Gniado z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

AG-Complex Sp. z o.o.

  • Rewitalizacja terenu po rozebraniu nieczynnej oczyszczalni ścieków w parku miejskim w terminie do 31 sierpnia 2018 r., wynagrodzenie brutto 91 521,85 zł;
  • Rewitalizacja Placu Stary Rynek: usunięcie darni na skarpach, wyrównanie, przegrabienie gruntu na skarpach, usuniecie zniszczeń, ułożenie na skarpach geokraty oraz wykonanie nasadzeń krzewów iglastych i liściastych w terminie do 31 sierpnia 2017 r., brutto 49 375,01 zł;
  • Rewitalizacja zieleni w parku miejskim w terminie do 31 sierpnia 2018 r., wynagrodzenie brutto 1 110 340,43 zł.

 

Zarząd Dróg Miejskich Sp. z o.o.

- Rewitalizacja parku miejskiego w Mińsku Mazowieckim – alejki i ciągi rowerowe

Zakres robót obejmuje m.in. wykonanie: 9 alejek i 2 ciągów pieszo-rowerowych. Aleje parkowe objęte opracowaniem w większości posiadają nawierzchnie mineralne, część natomiast szczątkową nawierzchnię z płyt betonowych. Wszystkie alejki zostaną wykonane z kostki brukowej typu Nostalit w kolorze barw jesieni. Konstrukcję nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Ogrodowej stanowi obecnie beton asfaltowy w złym stanie technicznym, lecz nadającym się do wykorzystania na przyszłą podbudowę projektowanej konstrukcji nawierzchni. Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Ogrodowej wykonany zostanie z kostki brukowej betonowej typu Starobruk w kolorze barw jesieni. Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż zbiornika wodnego pomiędzy ulicami Warszawską i Parkową wykonany będzie z nawierzchni mineralnej tj. grysów drogowych zagęszczonych mechanicznie. Termin realizacji:  do 31 sierpnia 2017 r. Wynagrodzenie brutto 800 518,17 zł.


P.W.ARTIMEX Artur Gniado

- Rozbiórka dawnej oczyszczalni ścieków w parku miejskim w terminie do 12 maja 2017 r., wynagrodzenie brutto 207 870,27 zł;

- Prace utrzymaniowe brzegów rzeki Srebrna: odmulenie koryta rzeki i zabezpieczenie przed rozmywaniem oraz erozją obu brzegów rzeki Srebrnej na terenie parku miejskiego w terminie do 31 maja 2017 r., wynagrodzenie brutto 292 000,00 zł.

Na zakończenie konferencji prasowej burmistrz Marcin Jakubowski zaprosił zebranych na spacer po terenie inwestycji, aby wspólnie obejrzeć miejsca, które zostaną poddane zmianom.

 

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim