Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Stronicowanie

 • Ogłoszenie o naborze do udziału w szkoleniu z profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży

  Szkolenie z profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży

  2023.05.09

  Ogłoszenie o naborze do udziału w szkoleniu z profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży adresowanego do pracowników samorządowych, jednostek organizacyjnych kultury i sportu z terenu miasta Mińsk Mazowiecki oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących na terenie Miasta działalność z udziałem dzieci i młodzieży.  

 • Jak rozmawiać z dziećmi na „Trudne tematy”

  Jak rozmawiać z dziećmi na „Trudne tematy”

  2023.04.26

  „Według najnowszych danych co czwarty 11–letni chłopiec (25%) i co siódma 11–letnia dziewczynka (14%) ma już za sobą pierwsze próby picia alkoholu. Wśród 13-letniej młodzieży do sięgania po alkohol przyznaje się 40% chłopców i dziewcząt. W przypadku 15–latków doświadczenia z alkoholem potwierdza zdecydowania większość (70%) nastolatków”.

 • „Z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność”

  „Z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność”

  2023.04.21

  19 kwietnia w Sali Koncertowej im. Piotra Skrzyneckiego przy ul. Jana Pawła II 23 w Mińsku Mazowieckim odbyło się szkolenie skierowane do sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży alkoholu na terenie naszego miasta.

 • „Debata” - krótka interwencja profilaktyczna w grupie

  „Debata”  -  krótka interwencja profilaktyczna w grupie.

  2023.04.19

  W ramach wykonywania zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mińsk Mazowiecki, od kwietnia 2023 roku we wszystkich  szkołach podstawowych na terenie naszego miasta realizowany jest program profilaktyczny „Debata”, który obejmuje działania psychoedukacyjne, służące  zapobieganiu  zachowaniom ryzykownym uczniów. Realizację zadania koordynuje Mińskie Centrum Profilaktyki.

 • „Programu Wsparcia Domów Opieki Medycznej” na 2023 r.

  „Program Wsparcia Domów Opieki Medycznej” na 2023 r.

  2023.02.16

  7 lutego 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 203/384/23 ogłosił otwarty konkurs na realizatorów „Programu Wsparcia Domów Opieki Medycznej” na 2023 r.

Stronicowanie

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim