Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Stronicowanie

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia z rozliczeniem "lokal za grunt".

  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia z rozliczeniem "lokal za grunt".

  2023.03.28

  Działając na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2020 r. o zbywaniu nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt" (Dz. U. z 2021 r. poz. 223, z 2022 r. poz. 1561), w związku z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 t.j.) – Burmistrz Miasta podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość, przeznaczoną do zbycia z rozliczeniem "lokal za grunt".

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

  2023.03.28

  Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, ze zm.) – Burmistrz Miasta podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości, położone w Mińsku Mazowieckim, stanowiące własność Miasta Mińsk Mazowiecki, przeznaczone do sprzedaży.

   

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany

  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany

  2023.03.21

  Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344, ze zm.) – Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość położoną w Mińsku Mazowieckim, stanowiącą własność Miasta Mińsk Mazowiecki, przeznaczoną do zbycia w drodze zamiany.

 • Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym

  Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym

  2023.03.09

  Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 t.j.) – Burmistrz Miasta podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość miejską położoną przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 30A w Mińsku Mazowieckim, zabudowaną budynkiem administracyjnym, przeznaczonym do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ograniczonego do stowarzyszeń i fundacji o profilu sportowym, kulturalnym, oświatowym.

 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym - nieruchomość przy ul. Zofii Kalinowskiej

  Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym - nieruchomość przy ul. Zofii Kalinowskiej

  2023.02.17

  Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym - nieruchomość przy ul. Zofii Kalinowskiej.

Stronicowanie

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim