Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI LIPIEC 2020

Wbicie łopaty pod rozbudowę ul. 7–go Pułku Ułanów Lubelskich

1 lipca 2020 r. wbito łopatę pod rozbudowę drogi gminnej ul. 7–go Pułku Ułanów Lubelskich wraz z infrastrukturą.

Miasto Mińsk Mazowiecki na mocy zawartego z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. porozumienia przeprowadziło postępowanie przetargowe, w ramach którego wyłoniono wykonawcę  ww.  zadania – firmę R.D.B. – Roboty Drogowe i Brukarskie Mirosław Krysiuk z Mińska Mazowieckiego.

Dokumentacja na rozbudowę drogi  została wykonana w 2018 roku w ramach inicjatywy lokalnej.

Zakres zadania obejmuje m. in.:

- budowę  jezdni o szerokości 5,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego,

- budowę chodnika i zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej,

- budowę rowu otwartego wraz z odcinkiem rowu krytego,

- budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej i drenażu odsączającego korpus drogi,

- budowę oznakowania poziomego i pionowego,

-  budowę sieci wodociągowej oraz  kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków.

Wartość umowy 1 501 703,91 zł, w tym wartość odwodnienia 471 973,58 zł.

Koszty budowy sieci wodociągowej i sanitarnej w wysokości 342 197,14 zł zostaną sfinansowane przez PWiK.

Wykonanie systemu odwodnienia jest dofinansowane w ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim – I Etap” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

  • wbicie łopaty ul. 7-go Pułku Ułanów Lubelskich
  • wbicie łopaty ul. 7-go Pułku Ułanów Lubelskich
  • wbicie łopaty ul. 7-go Pułku Ułanów Lubelskich
  • wbicie łopaty ul. 7-go Pułku Ułanów Lubelskich

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

W Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim przy ul. 11 Listopada 12 można dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej bez dodatkowych opłat.
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim