Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI LIPIEC 2020

Wmurowanie Aktu Erekcyjnego Przedszkola Miejskiego nr 2

W czwartek, 23 lipca, w nowo powstający budynek Przedszkola Miejskiego nr 2 uroczyście wmurowano Akt Erekcyjny.

 

Akt podpisali burmistrz Marcin Jakubowski oraz dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, a wśród zaproszonych gości znaleźli się: sekretarz miasta Jadwiga Frelak, zastępca skarbnika Edyta Tchorzewska, radni Rady Miasta, przedstawiciele Rady Rodziców PM nr 2 i SP nr 2, autorka projektu budynku, wykonawca oraz inspektorzy nadzoru.

Część przedszkolna  wykonywana jest pomiędzy istniejącymi budynkami szkoły i sali gimnastycznej. Będzie to obiekt w po części jednokondygnacyjny (znajdzie się tam ekologiczny taras oraz świetlik) i dwukondygnacyjny. Budynek zostanie połączony łącznikami  z salą gimnastyczna na poziomie I piętra oraz z zapleczem kuchni na poziomie parteru. Po prawej stronie od wejścia znajdować się będą sale dla dzieci z łazienkami i pomieszczeniami na leżaki. Na parterze przewidziano 4 sale dla 25 dzieci na pobyt 10 godzinny, w tym dwie sale podzielone ścianą składaną oraz 1 salę na 5-godzinny pobyt.  Po lewej stronie od wejścia głównego przewidziano część administracyjną: salę do integracji sensorycznej oraz zaplecze kuchni. Szatnia dla uczniów została zlokalizowana na poziomie parteru centralnie przy wejściu. Na piętrze budynku umieszczono 3 sale na 25 osób. Z poziomu piętra będzie możliwość skorzystania z zielonego tarasu.  Łącznie z obiektu będzie mogło skorzystać 225 dzieci. Obiekt zostanie wyposażony w platformę dla niepełnosprawnych, dźwig towarowy.  W ramach zadania zostanie również wykonana instalacja fotowoltaiczna. Powierzchnia użytkowa budynku przedszkola 1.423,56 m3, kubatura 4.635 m3

Zadanie jest realizowane w ramach pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Instrumentu Finansowego wdrażanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projektant: Barbara Trojanowska – architekt Stojadła, Mińsk Mazowiecki

Wykonawca robót:  Zakład Usług Remontowych i Produkcyjnych „ZURIP” S.A. z Małogoszczy

Wartość robót - 8 194 333,15 zł

Termin wykonania - 31.05.2021 r.

  • Wmurowanie Aktu Erekcyjnego PM nr 2
  • Wmurowanie Aktu Erekcyjnego PM nr 2
  • Teren budowy PM nr 2
  • Teren budowy PM nr 2

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta
Mińsk Mazowiecki

ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

   Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Kasa czynna jest:
poniedziałek, wtorek, czwartek
w godz. 8.00 - 15.00
środa 8.00 - 15.30
piątek 8.00 - 14.00


 

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim