Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI LIPIEC 2020

Human Smart City w kolejnych dzielnicach

Projekt "Mińsk Mazowiecki – miasto inteligentnych dzielnic" jest kompleksowym działaniem służącym wytyczeniu nowego standardu w przekształcaniu przestrzeni miejskich w ośrodki o stabilnych strukturach lokalnych gwarantujących wysoką jakość życia ich mieszkańców.

W czerwcu i lipcu konsultacjami objęto trzy dzielnice Mińska Mazowieckiego, a rozpoczęto od osiedla Serbinów, gdzie z mińszczankami i mińszczanami rozmawiano o propozycjach zagospodarowania terenu po rozebranych barakach. Pracownicy Urzędu Miasta oraz przedstawiciele firmy Utila zbierali opinie mieszkańców na temat zmian, jakich oczekują w przestrzeni publicznej w okolicy miejsca ich zamieszkania. Spotkaniom towarzyszyły animacje dla dzieci oraz poczęstunek z grilla. W ostatnią sobotę lipca przed południem  miejskie namioty rozstawiono na terenie po dawnej kawiarni „Przyjaźń” przy ul. Warszawskiej, w sąsiedztwie parku. Najmłodsi mogli poczęstować się watą cukrową i popcornem, skorzystać z malowania buziek, czy pobawić się z animatorką kolorowymi bańkami mydlanymi. Dorośli mińszczanie w rozmowie z pracownikami UM oraz przedstawicielami firmy Utila wyrażali swoje opinie, ale też dopytywali o możliwe koncepcje zagospodarowania terenu w okolicy ich miejsca zamieszkania, aby uczynić je przyjaznym dla wszystkich mieszkańców. Orzeźwiającą wodą miejską z sokiem lub bez częstowali przedstawiciele PWiK w Mińsku Mazowieckim. Poranne rozmowy dotyczyły dzielnicy ograniczonej ulicami: Ograniczona ulicami: Warszawską, Parkową, Jasną, Grobelnego, Żwirową, północno wschodnia granica miasta, wschodnią granicą miasta (przy ogródkach działkowych Andriollego).

Jednocześnie przy parku ulokowano stanowisko do konsultowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-wschodniej części miasta.

Po południu punkt Human Smart City znajdował się przy skwerze gen. Piaseckiego, czyli u zbiegu ulic Piłsudskiego i Traugutta. Zakres opiniowania obejmował dzielnicę ograniczoną ulicami: Chełmońskiego, Parkową, Warszawską, Siennicką, linią kolejową E20, 1 Maja, Kopernika, Targową.

Zebrane opinie pozwolą na wypracowanie koncepcji terenów rekreacyjnych oraz zmian funkcjonalno-przestrzennych, które będą konsultowane na kolejnych spotkaniach. Wypracowany standard będzie związany nie tylko z zaspokajaniem potrzeb natury czysto praktycznej, lecz również myśleniem strategicznym o rozwoju kultury w mieście, integracji i animacji społecznej, a więc elementach istotnych dla budowania tożsamości lokalnych niezbędnych przy tworzeniu i utrzymywaniu wysokiej jakości kapitału społecznego i zaangażowania społeczności w rozwój miasta. Wkrótce kolejne spotkania dla mieszkańców. Bieżące informacje dostępne są na www.facebook.com/HSCMMz
 

  • Konsultacje HSC
  • Konsultacje HSC
  • Konsultacje HSC
  • Konsultacje HSC
  • Konsultacje HSC
  • Konsultacje HSC

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta
Mińsk Mazowiecki

ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

   Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Kasa czynna jest:
poniedziałek, wtorek, czwartek
w godz. 8.00 - 15.00
środa 8.00 - 15.30
piątek 8.00 - 14.00


 

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim