Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI WRZESIEŃ 2020

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne

Zaproszenie na konsultacje społeczne

  1. Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki zaprasza na otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego realizowanego dla obszaru o łącznej powierzchni 117 ha w granicach określonych na załączniku graficznym do uchwały Nr X.113.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki (rejon cmentarza)
  2.  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego to dokument określający sposób użytkowania przestrzeni bądź też przeznaczanie określonych terenów pod konkretny sposób zagospodarowania. Zależy nam, aby przy planowaniu wyznaczyć najbardziej optymalne i zgodne z potrzebami właścicieli działek i mieszkańców oraz z zasadami ochrony środowiska sposoby użytkowania tych terenów w przyszłości.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz inne osoby/instytucje na spotkanie, które odbędzie się 24 września 2020 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali nr 6 Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1.

 

/-/ Marcin Jakubowski

BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI
 

  • mapa poglądowa konsultacje społeczne

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta
Mińsk Mazowiecki

ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

   Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Kasa czynna jest:
poniedziałek, wtorek, czwartek
w godz. 8.00 - 15.00
środa 8.00 - 15.30
piątek 8.00 - 14.00


 

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim