Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI WRZESIEŃ 2020

Rusza inwestycja o wartości ponad 60 mln zł

W poniedziałek, 21 września, na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Chróścielewskiego wmurowano Akt Erekcyjny pod inwestycję o nazwie „Kompleksowe rozwiązanie systemu gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim”.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. „Stworzenie innowacyjnego systemu gospodarki osadowej i uzdatniania wody dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki”. Jest to przedsięwzięcie prowadzone przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowiecki, a wartość inwestycji to 62 799 112,47 zł przy dofinansowaniu unijnym ponad 54%.  Główne efekty realizacji zadania to: zwiększenie przepustowości oczyszczalni z 8 900 m3/d do 10 500 m3/d, eliminacja odpadu końcowego wytworzonego w procesie oczyszczania ścieków poprzez przekształcenie go w nawóz rolniczy, ograniczenie negatywnego oddziaływania obiektu na środowisko oraz zwiększenie produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych (OZE).

Akt Erekcyjny uroczyście sygnowali: burmistrz Marcin Jakubowski, prezes PWiK Jarosław Grenda oraz prezes Instal Warszawa S.A. Andrzej Grygo.

  • Goście wydarzenia siedzą pod namiotem.
  • Wspólne zdjęcie gości wydarzenia.
  • Plansze przedstawiające elementy inwestycji.
  • Burmistrz podpisujący akt erekcyjny.
  • Prezes Inwest Warszawa podpisujący akt erekcyjny.
  • Prezes PWiK podpisuje akt erekcyjny.
  • Burmistrz schodzi poniżej gruntu do miejsca wmurowania...

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta
Mińsk Mazowiecki

ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

   Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Kasa czynna jest:
poniedziałek, wtorek, czwartek
w godz. 8.00 - 15.00
środa 8.00 - 15.30
piątek 8.00 - 14.00


 

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim