Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI WRZESIEŃ 2020

Dodatkowe konsultacje społeczne MPZP

24 września w Urzędzie Miasta zorganizowano otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego realizowanego dla obszaru o łącznej powierzchni 117 ha w granicach określonych na załączniku graficznym do uchwały Nr X.113.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2015r. (rejon cmentarza).

Dziękujemy za udział w spotkaniu mieszkańcom, inwestorom oraz wiceprzewodniczącej Rady Miasta Barbarze Redzie i radnemu Danielowi Skarżyńskiemu.

Spotkanie miało na celu zaprezentowanie koncepcji planu miejscowego oraz zaprezentowanie dwóch narzędzi, za pośrednictwem których w terminie do 31.10.2020 r. można składać ewentualne wnioski/uwagi do zaproponowanych rozwiązań.

Są to konsultacje dodatkowe, wykraczające poza obowiązki ustawowe, a mają na celu zaangażowanie mieszkańców/inwestorów w proces planowania na terenie naszego miasta.

Jednocześnie informujemy, że konsultacje realizowane są przy wsparciu środków zewnętrznych. Miasto pozyskało grant na realizację pogłębionych konsultacji społecznych ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”.

http://www.minskmazowiecki.geoportalgminy.pl/
http://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-w-minsku-mazowieckim

 

  • Konsultacje MPZP
  • Konsultacje MPZP
  • Konsultacje MPZP

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta
Mińsk Mazowiecki

ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

   Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Kasa czynna jest:
poniedziałek, wtorek, czwartek
w godz. 8.00 - 15.00
środa 8.00 - 15.30
piątek 8.00 - 14.00


 

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim