Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI PAŹDZIERNIK 2020

Mecz MKS Mazovia - Hutnik Huta Czechy

Gorąco zapraszamy na kolejne spotkanie naszej drużyny. Tym razem do Mińska Mazowieckiego przyjedzie Hutnik Huta Czechy.
Mecz MKS Mazovia - Hutnik Huta Czechy,  stadion przy ul. Sportowej 1, 10 października, sobota,  godz. 15:00 – 17:00.
 

 • Mecz MKS Mazovia - Hutnik Huta Czechy - plakat

Turniej "NO GI FIGHT GRAPPLER CUP"

10 października, w najbliższą sobotę, kolejna już edycja Turnieju "NO GI FIGHT GRAPPLER CUP". Organizatorami imprezy są: MKS MMA TEAM, KLUB WALKI GRAPPLER i MOSiR Spółka z.o.o. Szczegóły na załączonym plakacie. Zapraszamy.

 

 • Turnieju NO GI FIGHT GRAPPLER CUP - plakat

Wystawa Hanny Babilońskiej w Muzeum Ziemi Mińskiej

PASJE I TWÓRCZOŚĆ Hanny Babilońskiej w Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim, od 7.10 do 8.11.2020 r., ul. S. Okrzei 16, tel. 25 752 25 81, MZM-MINSKMAZ.PL

 • PASJE I TWÓRCZOŚĆ Hanny Babilońskiej w MUZEUM ZIEMI MIŃSKIEJ - plakat

"Flag of Honour" Piknik Miejski – Świętujmy razem!

4 października, przed uroczystą sesją Rady Miasta, na ulicy przed Urzędem Miasta ustawiono stoiska przygotowane przez mińskie szkoły, kluby sportowe i artystyczne. Wydarzenie to było częścią obchodów 30-lecia samorządu, podczas których podniosłym momentem było wręczenie naszemu miastu Sztandaru Honorowego, nagrody przyznawanej przez Radę Europy, stąd podczas pikniku znalazło się wiele akcentów europejskich. Piknik poprowadziła wiceburmistrz Eliza Bujalska.

Uczniowie ze SP nr 1 zaśpiewali o prawach człowieka. Ich występ bardzo spodobał się publiczności. Przygotowane stoisko z nagrodami i plakatami tematycznymi wzbogaciło program. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Dąbrówka” ze SP nr 2 śpiewająco i barwnie zaprezentował ochronę bogatej różnorodności kulturowej i językowej. Stoisko z tablicami i eksponatami ze szkolnej Izby Regionalnej przyciągnęło uwagę gości.  Wicedyrektor Izabela Saganowska przygotowała z młodzieżą etiudę teatralną pt. „Inny”. Wobec tego, co uczniowie przedstawili na scenie w temacie wykluczenia  społecznego i dyskryminacji, nie można było przejść obojętnie. Szkoła Podstawowa nr 4 przygotowała stoisko poświęcone wspieraniu postępu naukowo-technicznego.  Film dający możliwość interakcji z widzem oraz wystawa poświęcona rozwojowi  technologicznemu w rejonie Mińska Mazowieckiego to dowód na ogromny entuzjazm i kreatywność uczniów oraz opiekunów Czwórki. Dziewczęta ze SP nr 5 zaprosiły odwiedzających piknik do obejrzenia etiudy, w której bez wątpienia widz mógł zobaczyć, że solidarność to wspólnota działania. Stworzony przez ucznia SP nr 6 Mateusza Kowalczyka film pt. „Pod sztandarami pokoju”  to w bardzo ciekawej formie przeprowadzone rozmowy z uczniami tej szkoły, podczas których autor szukał odpowiedzi na pytanie „Czym jest pokój?”. Etiuda aktorska w wykonaniu uczennic Miejskiej Szkoły Artystycznej oraz podniosłe wykonanie aranżacji słynnego preludium do „Te Deum” Charpentiera w specjalnie na tę okazję przygotowanej  aranżacji były niezwykłą pochwałą demokracji.

Szkolne stoiska tematyczne to nie wszystko. Na pikniku można było również obejrzeć pokazy sportowe i artystyczne, zwiedzić punkty ustawione przez miejskie jednostki, zapoznając się z harmonogramem przygotowanych przez nie na najbliższy czas wydarzeń: Walhalla Fight Club, KW Grappler, Studio Tańca La Flaca, Muzeum Ziemi Mińskiej, Miejski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, MOSiR sp. z o.o., MKS Mazovia, Rolkowy Mińsk – Hokejowy Klub Sportowy, KS Akademia Parkour Wschód, UKS PROBASKET  (mecz pokazowy w SP nr 1).

Dziękujemy mieszkańcom za przyjęcie zaproszenia na Piknik Miejski oraz wszystkim uczniom i ich opiekunom za przygotowanie wspaniały stoisk europejskich, klubom sportowym i tanecznym za pokazy, jednostkom miejskim za przedstawienie mińszczankom i mińszczanom swoich dotychczasowych i bieżących działań.

To wyróżnienie jest nagrodą dla wszystkich mieszkańców. Samorząd to wspólnota.

 • Występ uczniów z Miejskiej Szkoły Artystycznej.
 • Śpiewa uczennica z SP nr 1.
 • Młodzież z mińskich szkół na pikniku.
 • Śpiewają uczniowie z SP nr 1.
 • Mieszakńcy na pikniku, w tle miejska zabudowa.
 • Rodzice występujących dzieci. W tle budynek Urzędu Miasta.
 • Na scenie występują uczniowie z SP nr 2 w strojach ludowych.
 • Stoisko promocyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
 • Stoisko z wata cukrową. W tle uczestnicy piknikiu.
 • Na pierwszym planie Zastępca Burmistrza Eliza Bujalska. W tle występują dzieci z SP nr 2.
 • Dzieci z SP nr 2 w strojach ludowych.
 • Uczestnicy pikniku. W tle namioty promocyjne miejskich jednostek.
 • Stoisko promocyjne SP nr 2 pod namiotem miasta.
 • Goście pikniku przy stoisku promocyjnym MOSiR.
 • Na scenie występ dzieci z SP nr 3 z czarnymi parasolami.
 • Występ dzieci z SP nr 3. Na scenie napis "Inny nie znaczy gorszy"
 • Na scenie od lewej Bartłomiej Balcerzyk reprezentujący Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej, aktor Olgierd Łukasiewicz,...
 • Uczestnicy piknku przyglądający się występom na ul. Konstytucji 3 Maja.
 • Występ dzieci z SP nr 5. Na scenie napis Solidarność.
 • Na scsenie dzieci z SP nr 5. W tle widzowie występu.
 • Stoiska promocyjne miejskich szkół.
 • Olgierd Łukasiewicz rozmawia z mińskimi uczniami.
 • Występ dzieci z SP nr 5.
 • Stoisko Miejskiej Biblioteki Pulicznej.
 • Konkurencje sportowe z KS Akademia Parkour.
 • Konkurencje sportowe z MKS Mazovia.
 • Pokaz sprawności zawodników Walhalla Fight Club.
 • Zawodnicy Walhalla Fight Club.
 • Pokaz walki zawodników KS Grappler
 • Pokaz walki zawodników KS Grappler.
 • Animacje taneczne Studia Tańca La Flaca.

Uroczysta sesja Rady Miasta Mińsk Mazowiecki

4 października br. w Miejskiej Szkole Artystycznej odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Mińsk Mazowiecki, która zorganizowana została w ramach obchodów 30-lecia samorządu.

Sesję otworzyli wspólnie burmistrz Marcin Jakubowski oraz przewodniczący rady Dariusz Kulma, który poprowadził uroczystość.
Wstępem do uroczystości było wzruszające wykonanie przez Chór Mińskiego Towarzystwa Muzycznego piosenki „Mury”. Zaśpiewano ją w językach polskim i białoruskim, by symbolicznie okazać Białorusinom wsparcie w ich dążeniu do demokracji. Słowa solidarności kierowane były m.in. do mieszkańców Orszy, naszego miasta partnerskiego na Białorusi.

Spośród zaproszonych gości głos na uroczystej sesji zabrali, składając  życzenia samorządowcom i podsumowując 30-lecie, poseł Czesław Mroczek, poseł Daniel Milewski, starosta miński Antoni J. Tarczyński, Bartłomiej Balcerzyk reprezentujący Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz prezes Fundacji My obywatele Unii Europejskiej Olgierd Łukaszewicz.
Podczas uroczystej sesji przedstawiciel Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy John Howell wręczył burmistrzowi Marcinowi Jakubowskiemu Honorową Flagę. Nagroda, którą w 2020 r. otrzymało tylko 6 europejskich miast, przyznawana jest władzom lokalnym i społeczności mieszkańców w uznaniu dla ich dokonań w propagowaniu idei europejskiej. W swoim wystąpieniu brytyjski parlamentarzysta wyraził podziw dla działań społeczności Mińska Mazowieckiego na rzecz wartości europejskich. Ponadto, podkreślił fakt, że  miasto uzyskało drugi stopień nagrody w bardzo krótkim czasie. Trzeci etap to Odznaka Honorowa Rady Europy, czwarty - Nagroda Europy. Najwyższy stopień wyróżnienia  - Nagroda Europy - oprócz prestiżowej i honorowej wartości ma także wymierny kształt finansowy. John Howell przypomniał powody, dla których miasto zostało wyróżnione. Komisja doceniła działania na rzecz współpracy zagranicznej, włączania młodzieży w procesy decyzyjne i zaangażowanie miasta w promowanie kultury włączania osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne i kulturalne miasta. Z powodu trwającej pandemii przekazanie nagrody odbyło się w przestrzeni wirtualnej. Wręczenie Honorowej Flagi to święto całej społeczności. Burmistrz Marcin Jakubowski zadedykował ją mieszkańcom w podziękowaniu za ich otwartość i zaangażowanie w rozwój społeczny miasta.

Uroczysta Sesja Rady Miasta była jednocześnie okolicznością dla uhonorowania twórców samorządu lokalnego z okazji 30-lecia samorządu w Polsce. Dla wszystkich osób, które pełniły funkcje radnych w Mińsku Mazowieckim od początku samorządności, przygotowano okolicznościowy list z gratulacjami, a ten dla najdłuższych stażem radnych, burmistrza seniora oraz burmistrza urzędującego, napisał prof. Jerzy Stępień.

Wydarzenie to było również miejscem podziękowania Elżbiecie Sieradzińskiej, która w czerwcu br. przeszła na emeryturę, za wieloletnią pracę na stanowisku dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej. Uroczystym akcentem było wręczenie Stanisławowi Woźnicy tytułu Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki. Nauczyciel, piewca lokalnego folkloru, muzyk wchodząc na scenę, usłyszał piosenkę własnego autorstwa, ukłon organizatorów dla dorobku zasłużonego obywatela miasta. Uroczystość zakończyła się klimatycznym koncertem zespołu Czarny Nosal.

Dziękujemy przybyłym gościom za wyrozumiałość w związku z ograniczeniami, jakie nałożone zostały z uwagi na epidemię oraz wszystkim, którzy towarzyszyli nam online podczas tego wydarzenia.

fot. Leszek Siporski

 • Burmistrz i przewodniczący rady miasta ze sceny witają publiczność
 • Na scenie śpiewa chór Mińskiego Towarzystwa Muzycznego
 • Przewodniczący rady miasta ze sceny wita gości
 • Wystąpienie przewodniczącego rady. W tle poczet sztandarowy miasta
 • Uroczysta sesja Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
 • Brytyjski parlamentarzysta John Howell wirtualnie gratuluje miastu
 • Burmistrz i trzech radnych stoją na scenie z Honorowym Sztandarem
 • Przemawia Bartłomiej Balcerzyk z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej
 • Przemawia Olgierd Łukaszewicz z fundacji My Obywatele Unii Europejskiej
 • Przewodniczący rady miasta odczytuje uzasadnienie tytułu dla Stanisława Woźnicy
 • Burmistrz wręcza Stanisławowi Woźnicy tytuł Zasłużonego dla Miasta
 • Na scenie stoi prezydium rady i kilkoro samorządowców z najdłuższym stażem
 • Na scenie samorządowcy z wieloletnim stażem, w tle prezentacja zdjęć miasta
 • Burmistrz wręcza podziękowania byłej dyrektorce mińskiej biblioteki
 • Ze sceny przemawia poseł Czesław Mroczek
 • Ze sceny przemawia poseł Daniel Milewski
 • Ze sceny przemawia starosta Antoni Tarczyński
 • Na scenie gra i śpiewa duet Czarny Nosal

Torami nowej edukacji w SP nr 5

Po wakacyjnej przerwie Szkoła Podstawowa nr 5 wraca do działań związanych z realizacją projektu „Torami nowej edukacji – wykształcenie, kreatywność i innowacyjność drogą do lepszej przyszłości uczniów Mińska Mazowieckiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych oraz rozwijających z zakresu różnych przedmiotów, jak język angielski, informatyka czy matematyka. Uczniowie uczestniczyli też w zajęciach o niecodziennej tematyce – robotyka, zagrożenia w cyberprzestrzeni, psychoedukacja, rozwijanie kreatywności.

Warsztaty prowadzone były w niewielkich grupach, co podniosło ich efektywność. Wniosły wiele ciekawych treści i przykłady praktycznych zastosowań.

 

mat. SP nr 5

 • Chłopiec w ławce obsługujacy program do robotyki
 • Uczeń pokazuje zbudowanego przez siebie robota
 • Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Szkolenie metodyczne dla nauczycieli

24 września w Szkole Podstawowej nr 5 gościł Jacek Pyżalski, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autor licznych publikacji, trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań, badacz warunków pracy i kondycji psychicznej nauczycieli. 

Prof. Pyżalski przeprowadził  szkolenie metodyczne dla nauczycieli Piątki pt.„Jak skutecznie motywować uczniów do nauki i rozwiązywać problemy w szkole”. Wykładowca podjął się odpowiedzi na pytania nurtujące niemal wszystkich pedagogów. Teoretycznej analizie zagadnień towarzyszyły przykłady z wieloletnich doświadczeń pedagogicznych oraz pracy badawczej.

mat. SP nr 5

 

 • Jacek Pyżalski w SP nr 5
 • Jacek Pyżalski w SP nr 5

Budżet Obywatelski 2021

Głosujemy od 8 do 18 października 2020! Wszystkie informacje znajdziesz na stronie https://minskmaz.budzet-obywatelski.org/

 • https://minskmaz.budzet-obywatelski.org/

12. Przegląd Piosenki Poetyckiej im. Piotra Skrzyneckiego

MDK w Mińsku Mazowieckim zaprasza do składania zgłoszeń w ramach 12. Przeglądu Piosenki Poetyckiej im. Piotra Skrzyneckiego. Termin upływa 30 października br.

Do wygrania: nagrody pieniężne, nagranie i wydanie singla, występ w Piwnicy Pod Baranami, liczne nagrody rzeczowe, statuetka widoczna na banerze promującym Przegląd.

Szczegóły w Regulaminie:

http://mdkmm.pl/SKRZYNECKI_2020.pdf?fbclid=IwAR1kocanehFpYQflABDsSVj6ryNKGZLSi6RStboC0pQWdT9usbvaqooUXXI

 

 • 12. Przegląd Piosenki Poetyckiej im. Piotra Skrzyneckiego - plakat

11 października OSP Mińsk Mazowiecki zaprasza na Stary Rynek

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM zaprasza 11.10.2020 roku od 10:00 do 14:00 na  PLAC STARY RYNEK na spotkanie pt. "Jak zachować się podczas pożaru?"

W programie:
10:40 / Pokaz zjawisk pożarowych
12:10 / Pokaz użycia podręcznego sprzętu gaśniczego
Dodatkowe atrakcje dla dzieci i dorosłych!

 • Plakat Ochotniczej Straży Pożarnej - Jak zachować sie podczas pożaru?

Repertuar Kina MUZA

Repertuar Kina Muza w Mińsku Mazowieckim od 9 do 18 października 2020.

www.muzakino.pl

 • www.muzakino.pl

Spis rolny – częściowo przywrócono wywiady bezpośrednie

W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez rolników, a także gotowość znacznej części rachmistrzów do pracy w terenie w trudnych warunkach epidemicznych, od soboty 10 października w gminach na Mazowszu i w całej Polsce będzie możliwość spisania gospodarstwa rolnego podczas wywiadu bezpośredniego. ZACHOWANE BĘDĄ WSZYSTKIE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO!

 

Spis metodą wywiadu bezpośredniego może być prowadzony przez rachmistrza pod warunkiem zachowania standardowych zaleceń sanitarnych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Aktualne zasady i ograniczenia znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.

 

Rachmistrze będą bezwzględnie dbać o zachowanie dystansu społecznego, a także realizować obowiązek zakrywania ust i nosa podczas pracy z respondentami. Identyczne zasady bezpieczeństwa musi również zachować użytkownik gospodarstwa rolnego, który zgodzi się na wywiad bezpośredni.

Jeśli to możliwe, wywiad przeprowadza się w terenie otwartym. Jeśli rachmistrz wybierze opcję spisu telefonicznego, zadzwoni do rolnika z numeru: 22 279 99 99 lub 22 666 66 62.

 

Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, powinien podać rachmistrzowi numer telefonu i termin, w którym można przeprowadzić wywiad przez telefon.

 

Wywiad bezpośredni nie może być prowadzony z użytkownikami gospodarstw rolnych objętymi kwarantanną i izolacją domową. W przypadku gdy rachmistrz pozyska informację, że użytkownik gospodarstwa rolnego jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, wywiad musi być przeprowadzony przez telefon.

 

Każdy rachmistrz posiada imienną legitymację ze zdjęciem. Rolnik może też sprawdzić tożsamość rachmistrza na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/ oraz pod numerem infolinii spisowej  (22) 279 99 99.

 • informacja o sposobach kontaktu z rachmistrzem

Spis rolny – bezpieczeństwo ludzi i danych to priorytet!

Trwający Powszechny Spis Rolny to wyjątkowy czas próby dla statystyki publicznej. Aktualnie najważniejszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa rachmistrzom i rolnikom w czasach pandemii. Nie zapominamy również o gromadzonych danych.

 

Po pierwsze – człowiek

Ze względu na stan zagrożenia zdrowotnego Centralne Biuro Spisowe wstrzymało na początku października możliwość kontaktów bezpośrednich rachmistrzów spisowych w gospodarstwach rolnych. Jednak ze względu na liczne sygnały zgłaszane przez rolników czekających na wizytę rachmistrzów oraz gotowość pracowników statystyki do służby w warunkach zwiększonego zagrożenia, Centralne Biuro Spisowe dopuściło możliwość realizacji od 10 października wywiadów bezpośrednich. Troska o bezpieczeństwo rachmistrzów i rolników spowodowała wprowadzenie  szczególnych zasady w kontaktach z respondentami. Maseczki, żele i wywiady na otwartym terenie stały się już normą.

Użytkownik gospodarstwa rolnego, który ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, powinien przekazać rachmistrzowi nr telefonu w celu odbycia obowiązkowego wywiadu.

Po drugie – ochrona danych

Informacje o jednostkowych gospodarstwach rolnych zebrane podczas Powszechnego Spisu Rolnego NIE BĘDĄ NIGDZIE I NIKOMU UDOSTĘPNIANE! Gwarantują to zarówno rygorystyczne procedury prawne, jak i nowoczesna infrastruktura informatyczna statystyki publicznej.

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej informacje statystyczne dotyczące pojedynczego gospodarstwa podlegają bezwzględnej ochronie. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych w formie zbiorczej. Udostępnianie lub wykorzystywanie tych danych dla innych celów niż podane w ustawie jest zabronione (tajemnica statystyczna).

Powyższy zapis oznacza, że DANYCH ZEBRANYCH OD UŻYTKOWNIKA GOSPODARSTWA NIE MOŻNA UDOSTĘPNIAĆ NIKOMU – nawet organom ścigania i prokuraturze!!!

Zapis o tajemnicy statystycznej obowiązuje też wszystkich rachmistrzów! Przed podjęciem pracy przy spisie rolnym złożyli oni przysięgę, w której zobowiązali się do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Jej złamanie grozi poważnymi konsekwencjami prawnymi – nawet karą pozbawienia wolności do lat 3!

Bezpieczne metody zbierania i przechowywania danych

Dane spisowe są zbierane w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Zarówno samospis internetowy, jak i spis przez telefon, odbywają się za pośrednictwem nowoczesnych i odpowiednio zabezpieczonych systemów teleinformatycznych.

Bezpieczne są też dane zgromadzone i przechowywane w bazach statystyki publicznej. Dostęp do nich mają jedynie upoważnieni pracownicy statystyki publicznej. Podmiotom zewnętrznym te dane są przekazywane jedynie w formie zbiorczej, gdzie nie można zidentyfikować pojedynczego gospodarstwa.

Warto więc porzucić wszelkie wątpliwości związane z bezpieczeństwem udziału w spisie rolnym i wypełnić obowiązek spisania się jak najszybciej.

 

Więcej informacji: https://spisrolny.gov.pl/

 • Bezpieczeństwo ludzi i danych to priorytet Powszechnego Spisu

Rolniku, chcesz się spisać wspólnie z rachmistrzem? Zgłoś się!

W odpowiedzi na zgłaszane przez wielu mazowieckich rolników prośby o możliwość spisania gospodarstwa z pomocą rachmistrza, Urząd Statystyczny w Warszawie oferuje chętnym gminom wizytę mobilnego punktu spisowego. Jeśli jesteś rolnikiem i chciałbyś, żeby przy wypełnianiu obowiązku spisowego wsparł cię profesjonalny rachmistrz, zgłoś to jak najszybciej do naszego urzędu!

Do zorganizowania w naszym urzędzie wizyty rachmistrzów spisowych odbywającej się pod hasłem „Dni Otwartych Powszechnego Spisu Rolnego 2020” potrzebna jest odpowiednia liczba rolników. Nasz urząd musi otrzymać zgłoszenia od co najmniej 30 chętnych, którzy zobowiążą się spisać swoje gospodarstwo rolne podczas „Dni Otwartych”.

Wizyta mobilnego punktu spisowego może się odbyć w terminie od 19 października do 20 listopada. Jeśli szybko zgłosi się wymagana liczba rolników, nasz urząd będzie mógł wybrać możliwie najdogodniejszy termin „Dni Otwartych”.

Rolnicy, którzy wypełnią obowiązek spisowy w ramach „Dni Otwartych Powszechnego Spisu Rolnego 2020”, otrzymają drobne upominki i będą mogli wziąć udział w loterii spisowej.

WSZYSTKIE DZIAŁANIA W RAMACH „DNI OTWARTYCH” BĘDĄ SIĘ ODBYWAĆ PRZY ZACHOWANIU PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO.

 • Dni otwatre Powszechnego Spisu Rolnego

Zmiany w sposobie funkcjonowania Urzędu Miasta

Szanowni Państwo.

W związku ze wzrostem w całym kraju zachorowań na COVID-19 oraz wprowadzeniem przez Rząd od 10 października br. nowych zasad i rozszerzenia strefy żółtej na cały kraj, w trosce o Państwa bezpieczeństwo, zmieniamy sposób funkcjonowania Urzędu Miasta.

UWAGA! ZMIANA SPOSOBU FUNKCJONOWANIA URZĘDU MIASTA

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki

wprowadza:

 • limit osobistych wizyt interesantów (1 interesant na 1 stanowisko obsługi)
 • przyjmowanie opłat tylko drogą internetową

zawiesza:

 • przyjmowanie interesantów przez burmistrza i radnych miasta w sprawach skarg i wniosków
 • przyjmowanie wpłat w kasie UM


W CELU ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁAŃ MIASTA I ZAGWARANTOWANIA RZETELNEJ INFORMACJI PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY:
SEKRETARIAT / BURMISTRZ MIASTA  25 759 53 11
BIURO OBSŁUGI KLIENTÓW  25 759 53 68; 25 759 53 67
REFERAT DOCHODÓW 25 759 53 44
ODPADY  25 759 53 61; 25 759 53 66
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI  25 759 53 44; 25 759 53 63
PODATEK TRANSPORTOWY / OPŁATA PARKINGOWA  25 759 53 65
URZĄD STANU CYWILNEGO  25 759 53 16
(ODPISY AKTÓW ZGONÓW, URODZEŃ, MAŁŻEŃSTWA)
WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU MIASTA 25 759 53 29
(POZYSKIWANIE ŚRODKÓW POMOCOWYCH) 25 759 53 43
EWIDENCJA LUDNOŚCI / DOWODY OSOBISTE 25 759 53 10
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ 25 759 53 21
KOMUNIKACJA MIEJSKA I STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA 25 759 53 82
REFERAT OŚWIATY 25 759 53 34
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 25 759 53 73
WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I NIERUCHOMOŚCI 25 759 53 23
WYDZIAŁ PROMOCJI, KULTURY I SPORTU 25 759 53 58
SEKRETARZ MIASTA 25 759 53 14
SKARBNIK MIASTA 25 759 53 13

boi@umminskmaz.pl; sekretariat@umminskmaz.pl

Przed wejściem do UM interesant zobowiązany jest do dezynfekcji rąk, zasłonięcia ust i nosa oraz do zachowania bezpiecznej odległości.*

*dotyczy wyjątkowych sytuacji, w których obecność interesanta w UM jest niezbędna

 • Grafika obrazująca zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miasta

Jak załatwić sprawy dotyczące działalności gospodarczej?

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Wszystkie sprawy dotyczące działalności gospodarczej można załatwić przez Internet przy użyciu darmowego profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl w zakładce Złóż wniosek w CEIDG bez wychodzenia z domu znajdują się wszystkie potrzebne informacje, jak założyć profil zaufany, jak założyć konto w systemie CEIDG oraz jak złożyć wniosek CEIDG on-line.

Formularz wniosku CEIDG-1 dostępny jest na stronie www.ceidg.gov.pl w zakładce Formularze i instrukcje. Wypełniony papierowy formularz wniosku CEIDG-1 można złożyć w dowolnym urzędzie gminy na terenie kraju.

Stroiciel grzebieni w MDK

Spektakl Krzysztofa Niedźwiedzkiego daleki jest od nadęcia i stawia na inteligentny humor. Publiczność wciągnięta w pośmiertne problemy jest zaangażowana w historię, dobrze się bawi, a aktorów nagradza gorącymi brawami. (…)

„Stroiciel grzebieni” to wbrew pozorom nie jest spektakl o śmierci. Koniec życia jest tylko pretekstem do rozmyślań o uczuciach, wartościach i perspektywie z jaką patrzymy na świat. To bez wątpienia piękna opowieść o miłości.

Spektakl "Stroiciel grzebieni", teatr KTO. MDK, 18 października/niedziela, godz 17:00, bilet 20 zł.

 • Stroiciel grzebieni - spektakl w MDK

Wystawa rysunków Krzysztofa Roberta

Wystawa rysunków. Od autora "Mieszkam w Mińsku Mazowieckim od blisko 40 lat. Nie mam wykształcenia plastycznego, zawsze znałem kogoś kto miał, albo rysował, malował i.t.p. - to mnie onieśmielało, ale nie zniechęcało. Zawsze słuchałem dużo muzyki i uświadomiłem sobie, że punk-rockowcy nie potrafili grać, natomiast zupełnie się tym nie przejmowali - grali. To był ich sposób ekspresji. Zacząłem w podobny sposób myśleć o swoim rysowaniu, nie myślałem jednak o pokazywaniu moich rysunków publicznie,ale kiedy zajął się tym zawodowy Kurator, sprawy przybrały zupełnie nieoczekiwany obrót..." Krzysztof Robert

MDK - Wystawa rysunków Krzysztofa Roberta, 22 października/czwartek, godz 19:00, wstęp wolny.

 • Wystawa rysunków Krzysztofa Roberta - plakat

The Last Scavenger w MDK

"The Last Scavenger" to niosąca wyjątkową atmosferę ilustracyjna muzyka, która stworzy dźwiękową opowieść układającą się w swoisty film w Waszej wyobraźni. Mamy nadzieję, że koncert skłoni słuchacza do zastanowienia się, współczucia i refleksji nad naturą rzeczywistości. Człowiek w ostatnim czasie zatracił się w swojej arogancji do Świata.

Cierpią zwierzęta, cierpimy my. Może czas na refleksję? Ziemia to nasz jedyny dom. Dbajmy o niego. Podczas koncertu wyświetlane są wizualizacje wspierane przez efekty zapachowe dla publiczności. Poza najnowszymi kompozycjami usłyszymy utwory z poprzednich płyt Michała.

Wystąpią:
Michał Szczerbiec - gitarzysta, wokalista, kompozytor, tekściarz, aktor (M jak Miłość, Ojciec Mateusz, Na Wspólnej, Barwy Szczęścia, Klan)
Arek Osenkowski - muzyk z wieloletnim stażem mający na koncie kilka płyt (m.in. z zespołem Stare Dobre Małżeństwo)
Wojciech Madajski - pianista, basista, pedagog muzyczny w "Szkole Bluesa" oraz wielu placówkach artystycznych.

MDK, 26.10.2020, godz.17:00, BILET 20 zł.

 • The Last Scavenger w MDK - plakat

Brąz dla Piotra Marczaka

11 października br. w Warszawie odbył się XVI Ogólnopolski Białołęcki Turniej Judo "Memoriał Grzegorza Malika 2020". Zawodnik mińskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego Judo KONTRA Piotr Marczak zajął na nim trzecie miejsce w kategorii wiekowej U14 (kat. wagowa do 50 kg). Gratulujemy!

fot. UKS Judo Kontra

 • Sportowcy na podium, posród nich Piotr Marczak - brązowy medalista

Życzenia na Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim pracownikom szkół i przedszkoli składamy najlepsze życzenia. Dziękujemy za trud podejmowanej na co dzień pięknej pracy nauczycielskiej. Życzymy cierpliwości i wytrwałości. Niech praca przynosi poczucie sensu i spełnienia, pomimo niesprzyjających okoliczności. Dzień Edukacji Narodowej to także święto uczniów. Życzymy, aby nigdy nie zabrakło Wam ciekawości świata i drugiego człowieka.

Wspólnie z muzykami mińskiego Big Bandu dedykujemy Wam utwór "In the stone” z repertuaru Earth, Wind & Fire. Niech ta muzyczna pocztówka sprawi radość i będzie podziękowaniem za Wasze poświęcenie.

Burmistrz Marcin Jakubowski
i pracownicy Urzędu Miasta

 

 • Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Epidemia koronawirusa - strefa żółta

W związku z objęciem od 10 października br. całego kraju strefą żółtą (z zachowaniem istniejących stref czerwonych) przedstawiamy kilka nowych zasad bezpieczeństwa wprowadzonych przez rząd.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/rozszerzamy-zasady-bezpieczenstwa

 

 

 • Plakat - Mińśk Mazowiecki w żółtej strefie

II miejsce na podium dla mińskiego Grapplera

10 października w hali sportowej SP nr 1 rozegrano XI Turniej NO GI Fight Grappler Cup. Odbywające się w reżimie sanitarnym zawody NO GI zgromadziły w hali sportowej 250 uczestników  z całej Polski. Goszczono w sumie prawie 50 klubów, m.in. z : Ełku, Łodzi, Białegostoku, Olsztyna, Białej Podlaskiej, Bydgoszczy, Ostrowa Wielkopolskiego, Warszawy, Radomia, Kobyłki, Włocławka, Stalowej Woli, Siedlec, Otwocka, Suwałk, Dęblina, Wałbrzycha, Giżycka.   

Zwycięstwa 26 przedstawicieli mińskiego Grapplera zapewniło klubowi miejsce na podium i zajęcia II miejsca. Poniżej klasyfikacja medalowa z udziałem zawodników klubu:
Złoto: Zdzisław Raubo, Jarosław Bodecki, Andrzej Frankiewicz, Maksymilian Krusiewicz, Ivan Novyk,
Srebro: Agata Lipska, Dawid Wicik, Borys Mroczek, Wojtek Krupa, Wojtek Wocial, Dominik Wocial, Antoni Rosa
Brąz: Stanisław Lech, Marcin Frankiewicz, Marcin Frankiewicz, Aleksander Kozłowski, Bartek Pyrka, Aleksander Wąsowski, Jakub Raubo.

mat. KW Grappler

 

 • 120926725_357650738802978_7080777560789228732_n
 • 120953126_690849224863640_7145278223100418110_n
 • 121015139_337821394147990_5257232137073590000_n
 • 121095932_964899580659531_7345675202398868272_n
 • 121212623_800162714130548_6579232021149812014_n
 • 121213042_635473447160676_5960696984012730316_n
 • 121213736_374487787251531_5673886022942102269_n
 • 121228602_1669625323192541_9200382789626661406_n
 • 121270827_768319433962866_4705419070903694711_n
 • 121304914_666077377259252_101987279022220567_n

Kłopoty ze śmieciami? Pomoże aplikacja MPK Pure Home Moje Odpady

Mobilna aplikacja od MPK Pure Home w Mińsku Mazowieckim
Kłopoty ze śmieciami? Pomoże aplikacja.

Firma MPK Pure Home zajmująca się odbiorem, transportem i utylizacją odpadów udostępniła mieszkańcom miasta Mińsk Mazowiecki własną mobilną aplikację MPK Pure Home Moje Odpady. Zadaniem aplikacji jest podpowiadanie mieszkańcom, co i kiedy mogą zrobić ze swoimi odpadami.

Podstawowa funkcja to zarządzanie harmonogramem odbioru śmieci. Na dzień przed odbiorem danej frakcji mieszkańcy otrzymują za pośrednictwem aplikacji komunikat z przypomnieniem. Aplikacja ułatwia również zamawianie specjalnych kontenerów budowlanych (KP-7) przeznaczonych na większą partię niestandardowych odpadów, np. poremontowych.

Aplikacja podaje również aktualne informacje o miejscu, w którym miasto prowadzi PSZOK tj. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz jakie odpady można do PSZOK oddać.

Jak to działa?
Aplikację można pobrać nieodpłatnie z Google Play. Po jej zainstalowaniu mieszkańcy otrzymują dostęp do następujących funkcji:
- dostęp do harmonogramu wywozu odpadów online
- opcja powiadomienia o typie odpadów, które będą odbierane następnego dnia
- możliwość automatycznego przesłania fotografii nielegalnego składowiska śmieci pod e-adres uprawnionych pracowników
- łatwe zamówienie kontenera budowlanego KP-7
- uzyskanie informacji, jak segregować odpady
- zapoznanie się z ciekawostkami dot. odpadów

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt: biuro@purehome.pl

 • Mińsk Mazowiecki
 • Aplikacja MPK Pure Home_porada 1
 • Aplikacja MPK Pure Home_porada 2
 • Aplikacja MPK Pure Home_4
 • Aplikacja MPK Pure Home_5
 • Aplikacja MPK Pure Home_zgłoszzenie wysypiska
 • Aplikacja MPK Pure Home_kontener

Informacja dla seniorów

DRODZY SENIORZY! Zostańmy w domu, nie narażajmy siebie i innych.
Spędźmy ten czas aktywnie na odrabianiu zaległości w czytaniu, pisaniu wspomnień...
JESTEŚMY SILNI!
Wiele w życiu przeszliśmy, ale zawsze wychodziliśmy obronną ręką, to i teraz pokonamy ten kryzys.

Jeśli potrzebujecie bezpłatnej pomocy psychologicznej, zadzwońcie pod numer 733 563 311 lub piszcie na adres twojpsycholog2@gmail.com

Pomoc oferuje także MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
tel. 25 758 22 24 (w godzinach pracy Ośrodka) oraz +48 602 518 824 (czynny przez całą dobę)

Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM
MIEJSKA RADA SENIORÓW

 • Informacja dla seniorów

Miejska Orkiestra Kameralna zaprasza na koncert "O sztuce muzycznej na wesoło..."

Miejska Orkiestra Kameralna działająca pod patronatem Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki Marcina Jakubowskiego, Dyrektora MSA im. K. R. Domagały Pauliny Rzewuskiej-Korycińskiej oraz Prezes Mińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Jadwigi Maciejewskiej zapraszają na koncert z cyklu "O sztuce muzycznej na wesoło... The Beatles”

MSA 22.10.20, godz. 19.00

Wstęp z wejściówkami (wejściówki dostępne będą w MSA)

Wystąpią:
Miejska Orkiestra Kameralna pod batutą W. M. Domagały

Prowadzący:
Jerzy Maciejewski
Tomasz Szwed

Soliści:
Łukasz Szubski
Krzysztof Włodarczyk
Dombrova Piano Duo
Zofia Noiszewska
Michalina Juszczyk
Monika Pszkit
Maciej Kopka
oraz uczestnicy Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Koncert zostanie zorganizowany zgodnie z obowiązującymi w dniu imprezy zasadami bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

 • O sztuce muzycznej na wesoło... koncert w MSA - plakat

Relacja z Trójboju Rakietowego

W niedzielę, 11 października, odbył się Trójbój Rakietkowy polegający na jednoczesnej rywalizacji w trzech konkurencjach, których głównym atrybutem jest rakieta lub rakietka (badminton, tenis stołowy oraz tenis ziemny). Zwycięzcę pojedynku wyłania suma punktów zdobytych w trzech dyscyplinach.

W zawodach wystartowało 9 zawodników, których w pierwszej fazie podzielono na dwie grupy eliminacyjne. Po rozgrywkach systemem „każdy z każdym” po dwóch najlepszych z obu grup utworzyło pary półfinałowe. W pierwszej z nich Augustyn Budek pokonał Ireneusza  Wróblewskiego 36-26, a w drugiej Wojciech Piątek zwyciężył Mariusza Gwardiaka 36-27. Finał turnieju okazał się niezwykle emocjonujący. W pierwszym starciu Piątek rozgromił Budka w badmintonie 15-1, ale w tenisie stołowym role się odwróciły: Augustyn wygrał 15-2. O zwycięstwie w zawodach miał zadecydować mecz tenisa ziemnego. Z początku lekką przewagę osiągnął Budek, ale Piątek wyrównał stan pojedynku na 14-14, a ponieważ gra toczyła się do 15 punktów, decydował ostatni. Piątkowi wyszedł mocny serwis, którego Augustyn nie skontrolował i triumfatorem imprezy został Wojciech Piątek, wygrywając finał 32-30.

Trecie miejsce zajął Ireneusz Wróblewski, pokonując Gwardiaka 37-33. Trudno mówić tu o niespodziankach, ponieważ pierwsza trójka już nieraz wygrywała lub plasowała się w czołówce trójboju. Na zakończenie organizatorzy  wręczyli puchar zwycięzcy i upominki pierwszej „ trójce” turnieju.

Trójbój rakietkowy kończy sezon tenisowy na kortach przy ul. Wyszyńskiego. Obecnie zmagania sportowe MOSiR przenosi do hal gimnastycznych zaprzyjaźnionych szkół, aby doskonalić swoje umiejętności w tenisie stołowym oraz badmintonie.

MOSiR

 • Nagrodzeni zawodnicy na podium

Informacje MOSiR dotyczące funkcjonowania obiektów w strefie żółtej

Uwaga!
Szanowni Państwo, w związku z decyzją Premiera RP, od 17.10.2020 działalność wszystkich aquaparków i basenów w Polsce zostaje zawieszona. Jednocześnie informujemy, że pozostałe nasze obiekty tj. stadiony, boiska wielofunkcyjne, korty i rolkowisko funkcjonują zgodnie z harmonogramem i obowiązującym reżimem sanitarnym.

Ważne!
Od 17 października 2020, zgodnie z decyzją Premiera RP, wszystkie wydarzenia sportowe (treningi, zajęcia, mecze) odbywające się na naszych obiektach będą przeprowadzane bez udziału publiczności. Wszystkich rodziców, opiekunów uczestników i kibiców prosimy o wyrozumiałość i zastosowanie się do wytycznych.

 • Informacja MOSiR dot. funkcjonowania aquaparku
 • Informacja MOSiR dotycząca wydarzeń sportowych

Nowe zasady bezpieczeństwa w żółtej strefie

NOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W ŻÓŁTEJ STREFIE OD 17.10.2020

GOSPODARKA
• DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMII W GODZ. 6-21, POTEM TYLKO NA WYNOS - CO DRUGI STOLIK ZAJĘTY
• TRANSPORT PUBLICZNY 50% MIEJSC SIEDZĄCYCH LUB 30 % WSZYSTKICH

ŻYCIE SPOŁECZNE
• WESELA, IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE - MAX. 20 OSÓB, BEZ ZABAWY TANECZNEJ (OD 19.10.2020)
• MAX. 1 OSOBA NA 4 m2  PODCZAS UROCZYSTOŚCI RELIGIJNYCH
• ZGROMADZENIA PUBLICZNE DO 25 OSÓB

EDUKACJA, KULTURA I SPORT
• SZKOŁY WYŻSZE I PONADPODSTAWOWE - NAUCZANIE HYBRYDOWE
• WYDARZENIA SPORTOWE BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI
• WYDARZENIA KULTURALNE - DO 25% UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI
• ZAWIESZONA DZIAŁALNOŚĆ BASENÓW, AQUAPARKÓW, SIŁOWNI

 • Nowe zasady bezpieczeństwa w strefie żółtej

Repertuar kina MUZA

Repertuar kina MUZA od 23 do 31 października 2020 r. Szczegóły na www.muzakino.pl .

 

 

 • Repertuar Kina MUZA

Konsultacje społeczne w ramach HSC

WYPRACUJMY WSPÓLNIE KONCEPCJE ZAGOSPODAROWANIA TERENU KONSULTACJE SPOŁECZNE
Co myślisz o okolicy miejsca swojego zamieszkania? Czy jest coś, co można w niej zmienić?
Przyjdź i podziel się swoją opinią!  Porozmawiajmy! sobota, 10 października 2020,

SPOTKANIA
Dziedziniec Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 (ul. Dąbrówki 10) - 10:00 -13:00
Parking przy OSP Kędzierak (ul. Osiedlowa 8) 14.00 -17.00

Głos mieszkańców jest najważniejszy, dlatego serdecznie zapraszamy!
 

 • Zaproszenie na spotkanie w sprawie konsultacji społecznych w ramach HSC

Konsultacje społeczne w ramach HSC

JAK POWINNA ROZWIJAĆ SIĘ DZIELNICA? KONSULTACJE SPOŁECZNE. Co myślisz o okolicy miejsca swojego zamieszkania?
Czy jest coś, co można w niej zmienić? Przyjdź i podziel się swoją opinią! Porozmawiajmy! sobota, 17 października 2020

SPOTKANIE 10:00-13:00 parking przy drodze dojazdowej do osiedla przy ul. Klonowej
SPOTKANIE 14:00-17:00 Zespół Szkół Zawodowych nr 2 ul. gen. Sosnkowskiego 43 (wejście od ul. Chochołowskiej)
Głos mieszkańców jest najważniejszy, dlatego serdecznie zapraszamy!

 • Spotkanie dot. konsultacji w ramach programu Human Smart City

Konkurs „Mińsk Mazowiecki – moje miasto”

Zapraszamy nauczycieli, bibliotekarzy, edukatorów ze szkół i placówek oświatowych z powiatu mińskiego do wzięcia udziału w konkursie „Mińsk Mazowiecki – moje miasto”, który organizowany jest jako jedno z wydarzeń uświetniających 600-lecie nadania praw miejskich Mińskowi Mazowieckiemu.

Prosimy o zapoznanie się z niżej opublikowanym z Regulaminem.

 

Zmiana organizacji ruchu

Informujemy, że nastąpiła zmiana stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Olsztyńskiej, Toruńskiej i Rawskiego. Teraz ulicami Toruńską i Olsztyńską pojedziemy z pierwszeństwem przejazdu. Zmiana wynika z  dużego natężenia ruchu relacji Olsztyńska-Toruńska, a małego Olsztyńska-Rawskiego.

 

 • Zmiana organizacji ruchu
 • Zmiana organizacji ruchu
 • Zmiana organizacji ruchu
 • Zmiana organizacji ruchu

Komunikat dla rodziców

Od 24 października do 8 listopada 2020 roku uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę zdalną.

Wszystkie szkoły podstawowe prowadzone przez Miasto Mińsk Mazowiecki są przygotowane do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli zgodnie z obowiązującym planem nauczania dla klasy. Zastępstwa będą prowadzone tylko przez nauczycieli, którzy mają kwalifikacje do danego przedmiotu.
W przypadku  braku możliwości przydzielenia zastępstwa specjaliście z danego przedmiotu uczniowie będą mieli „okienko”.

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

 • Komunikat

Głosujemy w Budżecie Obywatelskim Mazowsza!

Od 26 października do 16 listopada br. trwa głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Zachęcamy mieszkańców do oddania głosu na:
- Spektakle teatralne na 600-lecie Mińska Mazowieckiego
- Drogę rowerową w stronę Siennicy


Zajmie to tylko 1-2 minuty. Głosować można również w imieniu swojego niepełnoletniego dziecka.
Instrukcja:
- wchodzimy na stronę www.bom.mazovia.pl
- klikamy na biały przycisk "głosuj online"
- na kolejnej stronie klikamy "rozpocznij głosowanie"

1. Wybieramy projekt z puli PODREGIONALNEJ. Pojawi się lista, a na niej zaznaczamy projekt nr 166 - Mazowiecki Tryptyk Teatralny.
2. Wybieramy projekt z puli OGÓLNOWOJEWÓDZKIEJ – zaznaczamy projekt nr 169 - Droga dla rowerów i pieszych w okolicach Mińska Mazowieckiego (kierunek Siennica).
3. Klikamy dalej. Po wybraniu projektu zostaniecie poproszeni o wpisanie imienia, nazwiska, nazwy miejscowości i nazwy powiatu oraz o podanie numeru telefonu komórkowego. Zaznaczamy, czy jesteśmy osobą pełnoletnią. Jeśli nie, poproście rodzica o głosowanie w Waszym imieniu. Regulamin na to pozwala.
4. Na numer telefonu, który podaliśmy przychodzi kod weryfikacyjny. Wpisujemy ten kod w okienko. Klikamy "potwierdź".
Mińszczanki, mińszczanie, do dzieła!

 

 • Głosuj na projekt: 166. MAZOWIECKI TRYPTYK TEATRALNY. NASZA PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ
 • 169. DROGA DLA ROWERÓW I PIESZYCH W OKOLICACH MIŃSKA MAZOWIECKIEGO

Listopad 2020 w Miejskim Domu Kultury

Harmonogram imprez w Miejskim Domu Kultury - listopad 2020.
mdkmm.pl

 

 • Kalendarium imprez Miejskiego Domu Kultury - listopad 2020

Co by się stało, gdyby nie było spisu rolnego…

Wielu rolników zapomina, jak ważny jest spis rolny - jak dotąd na Mazowszu z tego obowiązku wywiązał się zaledwie co trzeci użytkownik gospodarstwa rolnego. Jeśli ten wynik się znacząco nie poprawi, polskiemu rolnictwu grożą bardzo poważne konsekwencje w przyszłości.

Rolnicy powinni pamiętać, że najważniejszym i ostatecznym beneficjentem spisu rolnego są oni sami. Jeśli lekceważą obowiązek spisowy, szkodzą przede wszystkim sobie samym.

ZNACZENIE WYNIKÓW SPISOWYCH DLA GMINY I ROLNIKÓW

Powszechny Spis Rolny jest jedynym pełnym badaniem polskiego rolnictwa – obejmuje każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. Zebrane podczas spisu dane mają zatem wyjątkowe znaczenie i są jedynym wyczerpującym źródłem informacji:

- do formułowania Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej (dane spisowe wpłyną na wysokość dopłat unijnych oraz kwot produkcji rolnej);

- o wielkości i strukturze gospodarstw rolnych w gminie oraz stanie i perspektywach rozwoju lokalnego rolnictwa (są wykorzystywane w lokalnych strategiach i planach rozwoju);

- dla ministerstw i agencji rządowych będąc podstawą do tworzenia polityk sektorowych wspierających gminy, rolników, środowiska wiejskie oraz zapewniających bezpieczeństwo żywnościowe wszystkim mieszkańcom w kraju.

KONSEKWENCJE NISKIEJ KOMPLETNOŚCI WYNIKÓW DLA GMINY I ROLNIKÓW

Brak pełnych i rzetelnych danych o stanie rolnictwa na szczeblu gmin może mieć bardzo negatywny i długofalowy wpływ na sytuację polskich rolników:

- istnieje ryzyko przyjęcia w strategiach regionalnych wspierających rolnictwo czy obszary wiejskie i ich mieszkańców założeń nieadekwatnych do rzeczywistych potrzeb;

 - podział unijnych funduszy dla polskiego rolnictwa w kolejnych latach (a tym samym wysokość dopłat dla rolników) będzie przeprowadzany na podstawie niekompletnych danych;

- nie będzie możliwe prowadzenie efektywnej polityki rolnej dostosowanej do szczególnych potrzeb gmin na co najmniej 10 lat (czyli do następnego spisu rolnego);

- brak będzie informacji koniecznych do podejmowania decyzji dotyczących wsparcia konkretnych, zagrożonych gałęzi rolnictwa albo konkretnych obszarów w kraju.

 

Rolniku, nie czekaj dłużej ze spisem! Każdy wypełniony formularz, to bardziej precyzyjne dane i bardziej konkretne działania wspierające Ciebie i Twoją rodzinę w okresie najbliższych 10 lat!

 

Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020: https://spisrolny.gov.pl/

 

 • Gdyby nie było spisu rolnego - infografika

Bieżące informacje dotyczace spisu rolnego

Rolnik z miasta też się musi spisać!

Rolnicy mieszkający w miastach Mazowsza to wbrew pozorom spora społeczność liczona w tysiącach. Wielu z nich może nawet nie wiedzieć, że powinni wziąć udział w trwającym do końca listopada Powszechnym Spisie Rolnym.

Aktywnych rolników można spotkać w mazowieckich miastach, w tych małych i nawet w tych największych. W Warszawie mieszka prawie 9 tys. użytkowników gospodarstw rolnych, w Radomiu blisko 3 tys., w Siedlcach 2 tys., zaś w Płocku 1,5 tys. Część z nich posiada jedynie grunty rolne, ale ich nie użytkuje, albo prowadzi działalność rolniczą w bardzo ograniczonym zakresie i traktuje to hobbistycznie. Dlatego mogą myśleć, że obowiązek udziału w spisie rolnym ich nie dotyczy, a przysłany list Prezesa GUS z informacją o spisie to pomyłka. Powinni to jednak sprawdzić - najlepiej telefonicznie, korzystając z infolinii spisowej.
Zadzwoń, jeśli masz wątpliwości czy podlegasz spisowi lub nie otrzymałeś listu Prezesa GUS.

Podstawowym źródłem informacji o obowiązku spisowym jest list Prezesa GUS. Osoba, która otrzymała takie pismo, powinna spisać swoje gospodarstwo rolne. Jeśli z jakichś względów uważa, że jej to nie dotyczy, bo np. zlikwidowała działalność rolniczą albo wydzierżawiła gospodarstwo, powinna skontaktować się z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99 i wyjaśnić sprawę.
Infolinia spisowa pomoże też w sytuacji, gdy nie otrzymaliśmy listu Prezesa GUS, a wydaje nam się, że podlegamy obowiązkowi spisowemu. Należy to jak najszybciej zgłosić, a konsultant telefoniczny udzieli nam wszelkich niezbędnych informacji i przekaże dane potrzebne do logowania w aplikacji spisowej. Jeśli chcemy spisać gospodarstwo przez telefon, wystarczy zakomunikować to konsultantowi i on przekieruje nas do rachmistrza telefonicznego. Ten z kolei sprawnie przeprowadzi nas przez formularz spisowy wyjaśniając przy okazji wątpliwości, dokona przeliczeń podawanych przez nas wielkości na jednostki miary stosowane w formularzu.

Decyduje adres zamieszkania
Powszechny Spis Rolny jest realizowany według siedziby użytkownika gospodarstwa indywidualnego – czyli adresu jego zamieszkania. Siedziba użytkownika nie zawsze jest taka sama, jak lokalizacja gruntu czy budynków inwentarskich. Dla przykładu, osoba mieszkająca w stolicy posiadająca grunty  na Mazurach, jest zaliczana do użytkowników gospodarstw rolnych w Warszawie i województwie mazowieckim, a nie w warmińsko-mazurskim.

Spisem rolnym objęci są użytkownicy, a nie właściciele gospodarstw rolnych (chyba, że są jednocześnie użytkownikami). Jeżeli właściciel wydzierżawił swoje grunty osobie, która je użytkuje, to ta osoba (użytkownik) podlega spisowi, a nie właściciel. Jeśli jednak ta informacja nie znajduje się w żadnym z rejestrów administracyjnych, w oparciu o które tworzony był wykaz gospodarstw, list Prezesa GUS dostał właściciel i to on powinien zgłosić zmianę za pośrednictwem wspomnianej Infolinii. Dzięki temu wszystkie grunty rolne, uprawy i zwierzęta gospodarskie zostaną zliczone, a wyniki ze spisu będą rzetelne i pozwolą na podejmowanie decyzji odpowiadającym realiom. Należy też pamiętać, że dane dotyczące pojedynczych gospodarstw zbierane w spisach powszechnych nie są nikomu udostępniane ani nie są przekazywane żadnym instytucjom kontrolnym.

Pamiętaj o pszczołach
W spisie rolnym uwzględniane są „zwierzęta gospodarskie”, nie tylko bydło czy trzoda chlewna, ale również owce, kozy czy króliki. Nie zalicza się do nich zwierząt utrzymywanych wyłącznie dla celów rekreacyjnych lub terapeutycznych (wyjątek stanowią konie). Spisem objęte są również gospodarstwa posiadające zwierzęta dzikie, które są utrzymywane w chowie fermowym (np. sarny czy dziki).

Nie możemy zapomnieć o pszczołach. Są np. właściciele uli (minimum 20 pni), którzy mieszkają w Warszawie, a ich ule pszczele stoją na należącej do krewnych lub znajomych działce, gdzieś pod miastem. Taka osoba – nawet jeśli nie posiada żadnego gruntu rolnego – musi spisać swój „pszczeli inwentarz”.

Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020: https://spisrolny.gov.pl/

 


Płacisz podatki? Segregujesz śmieci? Jesteś rolnikiem? Weź udział w spisie rolnym! To taki sam obowiązek.

Udział w Powszechnym Spisie Rolnym jest bardzo ważnym obowiązkiem! To wymóg wynikający z ustawy, a za jego nieprzestrzeganie przewidziane są prawne i finansowe sankcje. Do udziału w spisie rolników powinna też przekonać świadomość odpowiedzialności za polskie rolnictwo. Dane spisowe posłużą przecież do wspierania rolników.

Znaczny odsetek rolników z województwa mazowieckiego odkłada spis na bliżej nieokreślone „później”. Muszą oni jednak mieć świadomość, że jeśli nie zdążą do 30 listopada, może mieć to negatywne konsekwencje zarówno dla nich samych, jak i wszystkich innych rolników w gminie, województwie oraz w całej Polsce.

Nie spiszesz gospodarstwa? Może być kara

Zgodnie z zapisami ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym, udział w spisie jest obowiązkiem każdego użytkownika gospodarstwa rolnego! Zlekceważenie tego obowiązku może wywołać negatywne reperkusje. Zgodnie z artykułem 57 ustawy o statystyce publicznej, „Kto wbrew obowiązkowi odmawia  wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie”. Co więcej, w przypadku wizyty lub telefonu od rachmistrza rolnik nie może już powiedzieć, że spisze się sam przez Internet w późniejszym terminie. Jest to równoznaczne z odmową i fakt ten zostaje odnotowany przez osobę uprawnioną do realizacji wywiadu. Taka postawa może również skutkować wszczęciem przez służby statystyczne postępowania zakończonego karą grzywny.

Ale nie tylko perspektywa kary powinna skłonić rolników to wypełnienia swojego jakże ważnego obowiązku.

Bez danych nie ma skutecznej polityki rolnej

Rolnicy zwlekający ze spisaniem swojego gospodarstwa powinni mieć świadomość, że swoją opieszałością szkodzą nie tylko sobie samym, ale też wszystkim rolnikom ze swojej gminy, powiatu, województwa i całej Polski.

Dane zebrane podczas Powszechnego Spisu Rolnego będą wykorzystywane podczas planowania i realizacji polityki rolnej na każdym szczeblu terytorialnym. Jeśli jakość zebranych danych będzie niewystarczająca do prezentacji wyników np. na poziomie gmin, stracą na tym wszyscy. Brak szczegółowego obrazu polskiego rolnictwa może mieć bardzo poważne i negatywne konsekwencje dla polskich rolników. Dodajmy, że spis rolny jest organizowany co 10 lat, więc zebrane informacje będą wykorzystywane w gminach do następnego spisu w 2030 roku.

Rolniku, jeśli zatem oczekujesz od władz swojej gminy czy kraju skutecznych działań wspierających rolnictwo czy społeczności wiejskie, wypełnij najpierw swój obowiązek i pomóż stworzyć dokładną i przystającą do rzeczywistości diagnozę polskiego rolnictwa.

Więcej informacji: https://spisrolny.gov.pl/


 

 

 • Obowiązek spisowy - spois rolny - infografika

MIM wydanie wrzesień/październik online

Zapraszamy do lektury aktualnego wydania Gazety Samorządowej MIM wrzesień/październik 2020

Czasowa organizacja ruchu wokół cmentarza w związku z dniem Wszystkich Świętych

1 listopada 2020 r., w związku z przewidywaną dużą ilością osób odwiedzających cmentarz w Mińsku Mazowieckim, zostanie zamknięty odcinek ulicy Przemysłowej pomiędzy rondem   im. Księdza Józefa Dziąga a rondem im. Księdza Jana Sikory z umożliwieniem dojazdu dla osób niepełnosprawnych, starszych, komunikacji miejskiej oraz osób handlujących. Dodatkowo zostanie zapewniona specjalna linia komunikacji miejskiej z możliwością dojazdu pod cmentarz. Na ulicach Kazimierza III Wielkiego i Andrzeja Struga zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy pomiędzy ulicami Kościelną a Franciszka Żwirki. Ulica Mikołaja Reja będzie drogą bez przejazdu do ul. Przemysłowej. Na ul. Stefana Czarnieckiego zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania oraz zakazy wjazdu z możliwością dojazdu dla mieszkańców ulic. Parkingi będą wyznaczone na terenach przy cmentarzu po stronie wysypiska śmieci (wjazd od strony skupu złomu) oraz na terenach pobliskich szkół, na ul. Przemysłowej przy PUP i na samej ulicy Przemysłowej.

W związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 października 2020 r. polecającą Straży Miejskiej  dokonywanie  dyslokacji i organizacji patroli Straży Miejskiej oraz innych działań zgodnie ze wskazaniami Komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji wszelkie zgłoszenia interwencji oraz inne nieprawidłowości prosimy kierować do Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

 • Zmiana czasowej organizacji ruchu - mapka

Komunikacja miejska od 31.10 do 1.11.2020

UWAGA! W DNIACH 31.10.20-1.11.20
KOMUNIKACJA MIEJSKA FUNKCJONOWAĆ BĘDZIE WEDŁUG PONIŻSZEGO PLANU:

LINIA M1 obowiązuje rozkład jazdy dnia powszedniego
LINIE M2 M3 - 31 października kursują według sobotniego rozkładu jazdy, a 1 listopada według niedzielnego rozkładu jazdy

DODATKOWO URUCHOMIONA ZOSTANIE LINIA SPECJALNA C1 NA TRASIE:
11 LISTOPADA - CMENTARZ - 11 LISTOPADA Z KURSAMI OD 6.00 DO 20.00

SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW NA:
FACEBOOK.COM/MOBILNYMINSK ORAZ WWW.MINSK-MAZ.PL

 • Komunikacja miejska w okresie od 31.10 do 1.11.2020

Zakończono przebudowę rowu na odcinku od ul. Leśnej do ul. Walerego Wróblewskiego

Zakończono prace związane  z  realizacją zadania „ Przebudowa rowu na odcinku od ul. Leśnej do ul. Walerego Wróblewskiego oraz przebudowa zbiorników retencyjnych.

Wykonawcą zadania była firma Roboty Drogowe i Brukarskie Mirosław Krysiuk. Dokumentacja projektowa została wykonana przez Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Małetka.

W ramach zadania wykonano m. in.:
- przebudowę rowu bez nazwy na odcinku od ul. Kusocińskiego do ul. Wróblewskiego wraz z likwidacją, budową i przebudową urządzeń wodnych w jego ciągu;
- remont 3 zbiorników retencyjnych zlokalizowanych w parku miejskim wraz z likwidacją i budową nowych urządzeń wodnych;
- budowę kanalizacji deszczowej  DN315 w ul. Budowlanej wraz z wylotem
Realizowana inwestycja znacząco poprawiła drożność urządzenia wodnego jakim jest rów i zminimalizowała ryzyko zalania i podtopień posesji zlokalizowanych w jego sąsiedztwie.

Wartość robót wyniosła 1 113 716,39zł

Wykonanie zadania    zostało dofinansowane w ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim – I Etap” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

Projekt pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim- I etap”  realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

 • IMG_4402
 • IMG_4369
 • IMG_4378
 • IMG_4396
 • IMG_4394
 • IMG_4381

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim