Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI PAŹDZIERNIK 2020

Uroczysta sesja Rady Miasta Mińsk Mazowiecki

4 października br. w Miejskiej Szkole Artystycznej odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Mińsk Mazowiecki, która zorganizowana została w ramach obchodów 30-lecia samorządu.

Sesję otworzyli wspólnie burmistrz Marcin Jakubowski oraz przewodniczący rady Dariusz Kulma, który poprowadził uroczystość.
Wstępem do uroczystości było wzruszające wykonanie przez Chór Mińskiego Towarzystwa Muzycznego piosenki „Mury”. Zaśpiewano ją w językach polskim i białoruskim, by symbolicznie okazać Białorusinom wsparcie w ich dążeniu do demokracji. Słowa solidarności kierowane były m.in. do mieszkańców Orszy, naszego miasta partnerskiego na Białorusi.

Spośród zaproszonych gości głos na uroczystej sesji zabrali, składając  życzenia samorządowcom i podsumowując 30-lecie, poseł Czesław Mroczek, poseł Daniel Milewski, starosta miński Antoni J. Tarczyński, Bartłomiej Balcerzyk reprezentujący Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz prezes Fundacji My obywatele Unii Europejskiej Olgierd Łukaszewicz.
Podczas uroczystej sesji przedstawiciel Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy John Howell wręczył burmistrzowi Marcinowi Jakubowskiemu Honorową Flagę. Nagroda, którą w 2020 r. otrzymało tylko 6 europejskich miast, przyznawana jest władzom lokalnym i społeczności mieszkańców w uznaniu dla ich dokonań w propagowaniu idei europejskiej. W swoim wystąpieniu brytyjski parlamentarzysta wyraził podziw dla działań społeczności Mińska Mazowieckiego na rzecz wartości europejskich. Ponadto, podkreślił fakt, że  miasto uzyskało drugi stopień nagrody w bardzo krótkim czasie. Trzeci etap to Odznaka Honorowa Rady Europy, czwarty - Nagroda Europy. Najwyższy stopień wyróżnienia  - Nagroda Europy - oprócz prestiżowej i honorowej wartości ma także wymierny kształt finansowy. John Howell przypomniał powody, dla których miasto zostało wyróżnione. Komisja doceniła działania na rzecz współpracy zagranicznej, włączania młodzieży w procesy decyzyjne i zaangażowanie miasta w promowanie kultury włączania osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne i kulturalne miasta. Z powodu trwającej pandemii przekazanie nagrody odbyło się w przestrzeni wirtualnej. Wręczenie Honorowej Flagi to święto całej społeczności. Burmistrz Marcin Jakubowski zadedykował ją mieszkańcom w podziękowaniu za ich otwartość i zaangażowanie w rozwój społeczny miasta.

Uroczysta Sesja Rady Miasta była jednocześnie okolicznością dla uhonorowania twórców samorządu lokalnego z okazji 30-lecia samorządu w Polsce. Dla wszystkich osób, które pełniły funkcje radnych w Mińsku Mazowieckim od początku samorządności, przygotowano okolicznościowy list z gratulacjami, a ten dla najdłuższych stażem radnych, burmistrza seniora oraz burmistrza urzędującego, napisał prof. Jerzy Stępień.

Wydarzenie to było również miejscem podziękowania Elżbiecie Sieradzińskiej, która w czerwcu br. przeszła na emeryturę, za wieloletnią pracę na stanowisku dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej. Uroczystym akcentem było wręczenie Stanisławowi Woźnicy tytułu Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki. Nauczyciel, piewca lokalnego folkloru, muzyk wchodząc na scenę, usłyszał piosenkę własnego autorstwa, ukłon organizatorów dla dorobku zasłużonego obywatela miasta. Uroczystość zakończyła się klimatycznym koncertem zespołu Czarny Nosal.

Dziękujemy przybyłym gościom za wyrozumiałość w związku z ograniczeniami, jakie nałożone zostały z uwagi na epidemię oraz wszystkim, którzy towarzyszyli nam online podczas tego wydarzenia.

fot. Leszek Siporski

 • Burmistrz i przewodniczący rady miasta ze sceny witają...
 • Na scenie śpiewa chór Mińskiego Towarzystwa Muzycznego
 • Przewodniczący rady miasta ze sceny wita gości
 • Wystąpienie przewodniczącego rady. W tle poczet...
 • Wystąpienie burmistrza na scenie przy mównicy
 • Brytyjski parlamentarzysta John Howell wirtualnie...
 • Burmistrz i trzech radnych stoją na scenie z Honorowym...
 • Przemawia Bartłomiej Balcerzyk z Przedstawicielstwa...
 • Przemawia Olgierd Łukaszewicz z fundacji My Obywatele Unii...
 • Przewodniczący rady miasta odczytuje uzasadnienie tytułu...
 • Burmistrz wręcza Stanisławowi Woźnicy tytuł Zasłużonego...
 • Na scenie stoi prezydium rady i kilkoro samorządowców z...
 • Na scenie samorządowcy z wieloletnim stażem, w tle...
 • Burmistrz wręcza podziękowania byłej dyrektorce mińskiej...
 • Ze sceny przemawia poseł Czesław Mroczek
 • Ze sceny przemawia poseł Daniel Milewski
 • Ze sceny przemawia starosta Antoni Tarczyński
 • Na scenie gra i śpiewa duet Czarny Nosal

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta
Mińsk Mazowiecki

ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

   Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Kasa czynna jest:
poniedziałek, wtorek, czwartek
w godz. 8.00 - 15.00
środa 8.00 - 15.30
piątek 8.00 - 14.00


 

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim