Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI PAŹDZIERNIK 2020

Zakończono przebudowę rowu na odcinku od ul. Leśnej do ul. Walerego Wróblewskiego

Zakończono prace związane  z  realizacją zadania „ Przebudowa rowu na odcinku od ul. Leśnej do ul. Walerego Wróblewskiego oraz przebudowa zbiorników retencyjnych.

Wykonawcą zadania była firma Roboty Drogowe i Brukarskie Mirosław Krysiuk. Dokumentacja projektowa została wykonana przez Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Małetka.

W ramach zadania wykonano m. in.:
- przebudowę rowu bez nazwy na odcinku od ul. Kusocińskiego do ul. Wróblewskiego wraz z likwidacją, budową i przebudową urządzeń wodnych w jego ciągu;
- remont 3 zbiorników retencyjnych zlokalizowanych w parku miejskim wraz z likwidacją i budową nowych urządzeń wodnych;
- budowę kanalizacji deszczowej  DN315 w ul. Budowlanej wraz z wylotem
Realizowana inwestycja znacząco poprawiła drożność urządzenia wodnego jakim jest rów i zminimalizowała ryzyko zalania i podtopień posesji zlokalizowanych w jego sąsiedztwie.

Wartość robót wyniosła 1 113 716,39zł

Wykonanie zadania    zostało dofinansowane w ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim – I Etap” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

Projekt pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim- I etap”  realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

  • IMG_4402
  • IMG_4369
  • IMG_4378
  • IMG_4396
  • IMG_4394
  • IMG_4381

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim