Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI STYCZEŃ 2021

Informacja o przyjmowaniu wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu

Dbając o ekologię i właściwy stan środowiska, w 2021 r. planujemy złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego”.

O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele nieruchomości położonych w Mińsku Mazowieckim (osoby fizyczne) nieprowadzący działalności gospodarczej. 

W związku z powyższym właściciele nieruchomości zainteresowani dotacją, planujący usunięcie azbestu, powinni złożyć wniosek o dofinansowanie tego zadania. Wniosek do pobrania zamieszczony jest na stronie internetowej http://www.bip.minsk-maz.pl w zakładce: Wykaz usług świadczonych przez Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki/ Wydział Gospodarki Komunalnej/Wniosek o dofinansowanie zadania polegającego na zdjęciu, zabraniu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest.

Wniosek należy złożyć w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki,
ul. Konstytucji 3 Maja 1, pokój 217, w godzinach pracy Urzędu.

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta
Mińsk Mazowiecki

ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

   Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Kasa czynna jest:
poniedziałek, wtorek, czwartek
w godz. 8.00 - 15.00
środa 8.00 - 15.30
piątek 8.00 - 14.00


 

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim