Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI STYCZEŃ 2021

Wykaz dotyczący oddania w użyczenie nieruchomości

WYKAZ

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) – podaję do publicznej wiadomości wykaz obejmujący części nieruchomości miejskiej, położonej w Mińsku Mazowieckim, przeznaczoną do oddania w użyczenie na rzecz jej dotychczasowego najemcy:

Oznaczenie, powierzchnia położenie nieruchomości, numer księgi wieczystej: II piętro budynku administracyjnego o powierzchni użytkowej 77,40 m² oraz powierzchnia 10 m2 gruntu przed wejściem do tego budynku, na działce gruntu Nr 3941/10, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 30A; KW Nr SI1M/00045389/2.

Opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjnym; uzbrojenie przyległych ulic: droga utwardzona, sieć elektryczna, sieć kanalizacji wodociągowej, sanitarnej i ciepłowniczej, linia telefoniczna, gazociąg.

Przeznaczenie terenu i sposób jego zagospodarowania: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki uchwalonym uchwałą Rady Miasta Mińsk Mazowiecki Nr XX/223/04 z 19 lipca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 223, poz.5975): A9-MW - mieszkalnictwo wielorodzinne jako przeznaczenie podstawowe, intensywne mieszkalnictwo jednorodzinne jako przeznaczenie dopuszczone w istniejącej lokalizacji, usługi nieuciążliwe jako przeznaczenie dopuszczone maksymalnie na 20% danego terenu.

Okres dzierżawy: od 1 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

Przeznaczenie dzierżawy: Punkt Diagnostyki Medycznej - ustawienie kontenera/namiotu zabiegowego w związku z profilaktyką COVID-19 prowadzona na rzecz mieszkańców Miasta Mińsk Mazowiecki; zaplecze techniczno-socjalne na potrzeby pracowników punktu.

Wysokość, termin wnoszenia i zasady aktualizacji opłaty z tytułu dzierżawy: opłata za pobór wody, odprowadzanie ścieków, pobór gazu, energii elektrycznej i energii cieplnej płatna w formie ryczałtu w wysokości 500,00 zł + podatek VAT, w stosunku miesięcznym, płatna za dany miesiąc z góry do 10 dnia tego miesiąca.

Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 na okres od dnia 11 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r., a także zamieszczono na stronach internetowych tego Urzędu.

Mińsk Mazowiecki, 11.01.2021 r.

BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

MARCIN JAKUBOWSKI

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta
Mińsk Mazowiecki

ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

   Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Kasa czynna jest:
poniedziałek, wtorek, czwartek
w godz. 8.00 - 15.00
środa 8.00 - 15.30
piątek 8.00 - 14.00


 

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim