Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI STYCZEŃ 2021

Proobronni wesprą szkolenie klas wojskowych

Nowa decyzja w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi utrzymuje dotychczasowe sprawdzone rozwiązania współpracy. Wprowadza też nowe – takie jak możliwość zawarcia partnerskiej umowy proobronnej.

Decyzja nr 168/MON z dnia 7 grudnia 2020 r. reguluje podstawowe zasady współpracy między resortem obrony a tzw. czynnikiem społecznym, które funkcjonowały od 2009 roku. Wciąż podstawową formą współdziałania będzie możliwość podpisania porozumienia o współpracy między MON a organizacją. Na podstawie takiego porozumienia będzie regulowana między innymi organizacja wspólnych przedsięwzięć, obchodów świąt czy szkoleń. Warunkiem zawarcia porozumienia będzie, tak jak dotąd, wystąpienie z wnioskiem do dowódcy jednostki lub szefa MON. Jednak oprócz dotychczas obowiązujących dokumentów wnioskujący zostali zobowiązani do przedstawienia oświadczeń potwierdzających między innymi zachowanie neutralności w sprawach politycznych i niekaralność.

Zasadnicza zmiana to przede wszystkim możliwość zawarcia tzw. partnerskiej umowy proobronnej. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że organizacje, stowarzyszenia i fundacje posiadające certyfikowanych instruktorów na mocy tej umowy będą mogły włączyć się w proces szkolenia m.in. uczniów klas mundurowych. Odciążą w ten sposób jednostki wojskowe do tej pory zaangażowane w proces szkolenia młodzieży. W zamian będą mogły liczyć na szkolenia z wykorzystaniem infrastruktury, sprzętu i kadry jednostek wojskowych oraz wsparcie w realizacji zadań statutowych.

Warunkiem podpisania umowy partnerskiej będzie przedstawienie zaświadczenia o posiadaniu umiejętności instruktorskich w jednym z czternastu obszarów szkoleniowych. Są to: musztra, łączność, wychowanie fizyczne, terenoznawstwo, poszukiwanie i ratownictwo, bezpieczeństwo informatyczne, taktyka, rozpoznanie, obrona przed bronią masowego rażenia, powszechna obrona przeciwlotnicza oraz szkolenia: strzeleckie, medyczne, logistyczne i inżynieryjno-saperskie. Zakres zobowiązań organizacji zależeć będzie od jej liczebności.

Zmiany, które w ciągu ostatnich lat nastąpiły w wojsku, wymusiły konieczność dostosowania ich do aktualnych potrzeb i wyzwań. Decyzja dostosowuje zatem zadania w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi realizowane przez Dowództwo Generalne RSZ, Dowództwo Operacyjne RSZ, Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Inspektorat Wsparcia SZ do wynikających z nich relacji z ministrem obrony narodowej i szefem Sztabu Generalnego WP. Jednocześnie dokument uwzględnia rolę i zadania nowej jednostki organizacyjnej powołanej 10 stycznia 2020 r. - Biura do spraw „Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, które monitoruje i nadzoruje współpracę resortu z partnerami społecznymi. 

Zapoznaj się z pełną treścią decyzji: http://bityl.pl/g9wHc

 

mat. WKU w Mińsku Mazowieckim

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta
Mińsk Mazowiecki

ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

   Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Kasa czynna jest:
poniedziałek, wtorek, czwartek
w godz. 8.00 - 15.00
środa 8.00 - 15.30
piątek 8.00 - 14.00


 

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim