Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI STYCZEŃ 2021

ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2021 r.

 

Kandydatury można zgłaszać w terminie do 18 stycznia 2021 r. (do godz. 16.00) na formularzu załączonym do ogłoszenia w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, bądź drogą mailową: marta.paluch@umminskmaz.pl

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniu nie przysługuje członkom zwrot kosztów podróży. Posiedzenia komisji odbywają się w godzinach porannych w siedzibie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki.

W pracach komisji konkursowej uczestniczy trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych. Wykluczeniu podlegają przedstawiciele tych organizacji, które składają oferty w danym konkursie.

 

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

/-/ Marcin Jakubowski

 

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta
Mińsk Mazowiecki

ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

   Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Kasa czynna jest:
poniedziałek, wtorek, czwartek
w godz. 8.00 - 15.00
środa 8.00 - 15.30
piątek 8.00 - 14.00


 

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim