Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Przyjaciele

FRIENDS

There are movies about friends.  A TV show by the same name.  Books have been written and songs have been song about friends.  But nowhere have Kathie and I found more genuine and gracious friends than in Mińsk Mazowiecki.

For 10 years we had the honor of organizing and hosting an exchange program for teachers, parents and students from both our local high schools.  What began as a small effort of cultural awareness, resulted in an international event of Friendship!  Students, now adults, still visit each other in the US and Poland.  They keep in touch through social media, Skype or Zoom.  People have crossed the Atlantic to attend weddings and celebrate major events.  They have kept their memories alive.  

My grandparents and my parents are no longer with us but they instilled a deep love and appreciation of the Polish culture.  Thanks to the generosity of several friends, I was fortunate to have visited the town of Żałe where my grandparents lived and St. Anne’s Church where they married in 1908. That experience and the experiences of having friends visit us in Lacey, gave me a deeper understanding and appreciation for their love of Poland.

Students, Teachers, Nurses, Businessmen, Museum curators, Librarians, Journalists, Artists, Politicians-hundreds of people that have become our friends over the years.  5,263 miles, 13 hours of air travel and an ocean may separate us but our memories will always keep us close.

The doors to our home are opened to you.  Our friends from Mińsk Mazowiecki are always welcomed.

Congratulations on your 600th Anniversary!

Paul and Kathie Perz

Lacey, Washington USA

 

Przyjaciele

Jest wiele filmów o przyjaciołach. Program telewizyjny “Przyjaciele”. O przyjaciołach napisano książki i piosenki. Ale nigdzie Kathie i ja nie znaleźliśmy  więcej prawdziwych i życzliwych przyjaciół niż w Mińsku Mazowieckim.

Przez 10 lat mieliśmy zaszczyt organizować i prowadzić program wymiany dla nauczycieli, rodziców i uczniów w naszych lokalnych liceach. o co zaczęło się od niewielkiego wysiłku na rzecz świadomości kulturowej,  zaowocowało międzynarodową Przyjaźnią! Studenci, teraz dorośli, nadal odwiedzają się w USA i Polsce. Utrzymują kontakt poprzez media społecznościowe, Skype lub Zoom. Ludzie przekroczają Atlantyk, aby wziąć udział w weselach i świętować  razem ważne wydarzenia. Stale dbają o utrzymywanie dobrych relacji.

Moich dziadków i rodziców nie ma już wśród nas, ale to oni zaszczepili we mnie głęboką miłość i uznanie dla polskiej kultury. Dzięki życzliwości kilku przyjaciół miałem szczęście odwiedzić miasteczko Żałe, w którym mieszkali moi dziadkowie. Odwiedziałem też kościół św. Anny, w którym w 1908 roku pobrali się. To doświadczenie oraz doświadczenia związane z goszczeniem polskich przyjaciół w Lacey pozwoliły  mi lepiej zrozumienie i docenić  miłości do Polski.

Studenci, nauczyciele, pielęgniarki, biznesmeni, kustosze muzeów, bibliotekarze, dziennikarze, artyści, politycy - setki osób, które na przestrzeni lat stały się naszymi przyjaciółmi. 5 263 mil, 13 godzin podróży samolotem i ocean mogą nas dzielić, ale relacje zawsze będą nas łączyć i sprawiać, że jesteśmy sobie bliscy.

Drzwi do naszego domu są dla Was otwarte. Nasi przyjaciele z Mińska Mazowieckiego są zawsze mile widziani.

Gratulacje z okazji 600-lecia!

Paul i Kathie Perz

Lacey, Waszyngton, USA

  • Kathie i Paul Perz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim