Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Strategia elektromobilności dla Miasta Mińsk Mazowiecki

Miasto Mińsk Mazowiecki otrzymało dofinansowanie na realizację zadania „Strategia elektromobilności dla Miasta Mińsk Mazowiecki”. Pozyskane środki w kwocie 15.990,00 zł pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i stanowią 100% wartości zadania.

W ramach realizacji przedsięwzięcia Miasto Mińsk Mazowiecki opracowało dokument „Strategię elektromobilności dla Miasta Mińsk Mazowiecki”. Strategia została opracowana przy współpracy z mieszkańcami oraz partnerami społeczno-gospodarczymi funkcjonującymi na terenie Mińska Mazowieckiego i stanowiła wynik konsultacji społecznych przeprowadzonych przy aktywnym udziale mieszkańców. Opracowany dokument „Strategia elektromobilności dla Miasta Mińsk Mazowiecki” został przyjęty przez Radę Miasta uchwałą nr XXII.213.2020 w dniu 28 września 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania z treścią Strategii.

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim