Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI MARZEC 2021

Ogłoszenie w sprawie ograniczeń w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki

Ogłoszenie

w sprawie ograniczeń w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki polegających na wykonaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom

Na podstawie § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dni 19 marca 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021r., poz. 512 ze zm.) ogłaszam, że w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 oraz mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców i pracowników Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, od dnia 29 marca 2021r. wprowadzam następujące zasady obsługi interesanta w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki:

  1. ustanawiam, że podstawowym sposobem kontaktowania się z Urzędem Miasta jest droga: telefoniczna, za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP, pocztowa oraz mailowa;
  2. przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Burmistrza odbywa się telefonicznie  i mailowo;
  3. w budynku Urzędu Miasta przy wejściu głównym uruchomiona zostaje skrzynka podawcza, do której interesanci mogą składać podania i wnioski do rozpatrzenia w Urzędzie Miasta;
  4. w sytuacjach szczególnych i konieczności osobistego kontaktu w celu załatwienia sprawy należy  umówić się na wizytę po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym;
  5. dopuszczalna liczba osób przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów;
  6. wejście interesantów na teren Urzędu jest możliwe w obecności pracownika Wydziału merytorycznego;
  7. wyznaczam pracownika dyżurującego, który jest uprawniony do egzekwowania zasad określonych w pkt 5 i 6;
  8. każdy interesant po wejściu do budynku Urzędu powinien: mieć założoną maseczkę,  zdezynfekować ręce płynem, który zapewnia Urząd Miasta oraz zachować odpowiednią odległość;
  9. zawieszam przyjmowanie wpłat w kasie Urzędu Miasta do odwołania;
  10. udzielanie ślubu cywilnego odbywa się w sali ślubów z zachowaniem ograniczeń sanitarnych (zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk); w uroczystości może wziąć udział maksymalnie 3 osoby z wyłączeniem nupturientów.

 

Mińsk Mazowiecki, dn. 26 marca 2021r.

 

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta
Mińsk Mazowiecki

ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

   Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Kasa czynna jest:
poniedziałek, wtorek, czwartek
w godz. 8.00 - 15.00
środa 8.00 - 15.30
piątek 8.00 - 14.00


 

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim