Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI MARZEC 2021

Prace na ul. Wolańskiego przy budowie kanalizacji i zbiornika

Trwają prace związane  z  realizacją zadania „ Budowa kanalizacji wód opadowych i zbiornika retencyjnego w ulicy por Ludwika Wolańskiego”.

Umowę na tę inwestycję podpisano 1 grudnia 2020 r. Wykonawcą zadania jest firma Roboty Drogowe i Brukarskie Mirosław Krysiuk. Zakończenie prac przewiduje się na koniec czerwca 2021 r.

W zakresie zadania znajduje się budowa kanalizacji deszczowej składającej się z następujących elementów infrastruktury: kolektor KD, wpusty kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do kolektora, studzienki ściekowe oraz studnie rewizyjne żelbetowe. Kolektor składa się z odcinków sieci o  średnicy 315 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm. Przedsięwzięcie obejmuje również budowę zamkniętego zbiornika retencyjnego  o objętości  225 m3.

W ramach inwestycji zostanie też wykonana nowa nawierzchnia jezdni, zjazdów i chodników, nowe oznakowanie pionowe i poziome.

Wartość umowna zadania to 3 833 936 zł, w tym wartość kanalizacji deszczowej  1 140 888,16 zł.

Projekt pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim - I etap”  realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

  • data: 2021-03-05
  • IMG_7367
  • IMG_7355
  • IMG_7347
  • IMG_7334
  • IMG_7328
  • IMG_7324
  • IMG_7322
  • IMG_7310
  • IMG_7313

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim