Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI MAJ 2021

Zasady udzielania dotacji na wymianę kotłów

Ruszył nabór wniosków w ramach programu miejskiego dofinansowania do wymiany kotłów grzewczych!

Do 30 czerwca 2021 r. można składać wnioski o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza polegającej na:

- wymianie niskosprawnego i nieekologicznego kotła/miejscowego ogrzewacza pomieszczeń na paliwo stałe (tzw. piece kopciuchy, kozy, kominki) na niskoemisyjne urządzenia grzewcze (zasilane gazem, olejem, energią elektryczną)

-  przebudowie instalacji grzewczej w związku z likwidacją pieca na paliwo stałe.

Wysokość dotacji:

  • ­ 80 % koszów kwalifikowanych, nie więcej niż 5 000 zł, w przypadku inwestycji polegającej na wymianie źródła ciepła na kocioł gazowy, kocioł LPG, kocioł elektryczny lub kocioł olejowy;
  • ­80 % koszów kwalifikowanych, nie więcej niż 8 000 zł, w przypadku inwestycji polegającej na wymianie źródła ciepła na pompę ciepła;
  • ­90 % koszów kwalifikowanych, nie więcej niż 1 500 zł, w przypadku inwestycji polegającej na przebudowie instalacji grzewczej wynikającej z likwidacji źródła ciepła.

Procedura udzielenia dotacji:

  1. Wnioskodawca składa wniosek o udzielenie dotacji.
  2. Rozpatrzenie wniosku przez pracowników Urzędu Miasta i po pozytywnej weryfikacji wniosku zawarcie umowy z Miastem Mińsk Mazowiecki.
  3. Realizacja inwestycji przez wnioskodawcę.
  4. Złożenie wniosku o rozliczenie dotacji wraz z załącznikami.
  5. Rozpatrzenie wniosku przez pracowników Urzędu Miasta i po pozytywnej weryfikacji wniosku przekazanie dotacji na konto wnioskodawcy.

Ważne: rozliczenie dotacji powinno nastąpić do 30 października 2021 r.

Tel. kontaktowy: 25 759 53 54

Link do uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki oraz formularza wniosku:

Uchwała Rady Miasta w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie źródła ciepła na proekologiczne.

Uchwała określa zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na dofinansowanie kosztów realizowanych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki inwestycji związanych z ochroną powietrza, polegających na ograniczeniu niskiej emisji poprzez wymianę niskosprawnych i nieekologicznych kotłów oraz miejscowych ogrzewaczy powietrza na paliwa stałe na niskoemisyjne urządzenia grzewcze albo poprzez przebudowę instalacji grzewczej wynikającą z likwidacji niskosprawnego i nieekologicznego kotła na paliwo stałe lub miejscowego ogrzewacza pomieszczeń na paliwo stałe.

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta
Mińsk Mazowiecki

ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

   

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00
 

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim