Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI MAJ 2021

Podsumowanie wyników PWiK za 2020 rok

W 2020 roku PWiK w Mińsku Mazowieckim dostarczyło mińszczanom 1,99 mln m3 wody (wzrost o 1,1%) i odebrało 2,19 mln m3 ścieków (wzrost o 3,5%). Przedsiębiorstwo wypracowało zysk w wysokości 1,33 mln zł. Majątek Spółki – wartość aktywów wzrosła o 9,14 % do wysokości niemal 80 mln zł.

Trwają największe w historii Spółki inwestycje: modernizacja oczyszczalni ścieków i modernizacja SUW Kędzierak.  Inwestycje w 2020 r.  na łączną kwotę 11,43 mln zł w większości sfinansowano ze środków NFOŚiGW (6,5 mln zł). Wybudowano też 3,21 km sieci wodociągowej  oraz 1,75 km kanalizacji sanitarnej m.in. w ulicach: 7. Pułku Ułanów Lubelskich, Klonowej, w odcinku ul. Grochowskiej, Kolejowej i Królowej Jadwigi oraz  sieci spinającej ul. Chróścielewskiego z Kolejową.

W marcu 2021 r. Spółka podpisała z NFOŚiGW kolejną umowę na dodatkowe dofinansowanie w wysokości 9,87 mln zł.

Gratulacje dla władz Spółki oraz załogi za osiągnięte, mimo pandemii, świetne wyniki!

 

  • Spotkanie w PWiK

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta
Mińsk Mazowiecki

ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

   

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00
 

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim