Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI CZERWIEC 2021

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. informuje, że utworzyło w Mińsku Mazowieckim Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w ramach I-go stopnia referencyjnego nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Dzięki temu dzieci i młodzież z Mińska Mazowieckiego oraz powiatu mińskiego otrzymają opiekę psychologa, psychoterapeuty i terapeuty środowiskowego blisko domu.

Świadczenia realizowane są bezpłatnie w ramach kontraktu NFZ.
Miejsce: Mińsk Mazowiecki – ul. Olsztyńska 2
•    zapisy: kom. 509 927 446, Call Center (25) 633 35 55
•    kontakt email: osrodekpsychoterapii@centrum.med.pl

Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w zajęciach jest podpisanie oświadczenia przez rodziców w przypadku osób niepełnoletnich lub przez osoby pełnoletnie. W przypadku osób 16-18 lat oświadczenia podpisują jednocześnie rodzic oraz osoba w wieku 16-18 lat.

Proponowane zajęcia mogą odbywać się podczas np. godziny wychowawczej lub innych luźniejszych zajęć, tak aby nie zakłócały planu zajęć osób w nim uczestniczących (w przypadku organizacji grupy przez szkołę). Dotyczy to sytuacji, kiedy szkoła będzie organizować grupę uczestników. Listę osób chętnych z zaznaczeniem, jakiego warsztatu dotyczy, można zgłaszać telefonicznie pod numerem 509 927 446 lub mailowo: osrodekpsychoterapii@centrum.med.pl
Rodzice mogą samodzielnie zgłaszać dzieci.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)
Główne cele treningu:
•    poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych,
•    zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych,
•    zmiana doświadczeń i przeżyć w sytuacjach społecznych.
Na TUS-ach dzieci uczą się:
•    rozpoznawania treści przeżywanych emocji,
•    zdrowych sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego,
•    jak poprawić swoją koncentrację,
•    jak pohamować nieakceptowalne społeczne, spontaniczne reakcje,
•    jak kształtować samoocenę.

DLA KOGO JEST TUS?
Trening Umiejętności Społecznych to  psychoedukacyjne zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w wieku 4-17 lat, które mają szeroko rozumiane trudnościami w interakcjach społecznych.
Mogą to być m.in. kłopoty w inicjowaniu i podtrzymywaniu relacji, wycofanie społeczne czy trudności w regulowaniu emocji (np. lęku, złości). Jest to również forma zajęć szczególnie polecana dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i ADHD.
Spotkania co tydzień (6 spotkań).
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: 7.06.2021 godz. 12.00
Liczba uczestników : 6 osób


TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI (TZA) ART – Agression Replacement Training
Program ART to rewelacyjna i nowatorska metoda pozwalająca dzieciom, młodzieży, a także osobom dorosłym nauczyć się stawiania czoła trudnym sytuacjom życiowym oraz rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy. Redukuje negatywne emocje, pozwala działać produktywnie w sytuacjach powodujących stres i złość. ART znajduje szerokie zastosowanie w kreowaniu przywództwa i współdziałania, wychowaniu, profilaktyce, a także terapii poznawczo-behawioralnej zachowań nacechowanych złością, przemocą, nieposłuszeństwem.

Każda sesja składa się z:
•    treningu umiejętności zachowań prospołecznych,
•    treningu kontroli złości,
•    treningu wnioskowania moralnego.

Spotkania co tydzień (6 spotkań).
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: 7.06.2021 godz. 13.00
Liczba uczestników : 6 osób

Warsztaty dla dzieci i młodzieży Cyber świat - przeciwdziałanie uzależnieniu od Internetu
•    przyczyny
•    skutki
•    przeciwdziałanie
•    wzrost motywacji do zmiany życia
•    redukcja negatywnych emocji związanych z koniecznością odstawienia Internetu
•    wybór nowych celów życiowych, znalezienie zainteresowań, pasji
•    redukcja negatywnych skutków używania, takich jak utrata relacji społecznych, pracy, motywacji do życia
•    eliminacja innych czynników, które mogły doprowadzić do uzależnienia, np. niska samoocena czy fobia społeczna
Spotkania co tydzień (6 spotkań).
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: 7.06.2021 godz. 14.00
Liczba uczestników : 6 osób

Warsztaty profilaktyczne uzależnienie od alkoholu, substancji psychoaktywnych
•    Sztuka odmawiania - techniki asertywności.
•    Wyjście z nałogu.
•    Utrzymanie trzeźwości.
Spotkania co tydzień (10 spotkań).
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: 14.06.2021 godz. 12.00
Liczba uczestników : 6 osób

Warsztaty edukacyjne - przeciwdziałanie depresji
Spotkania co tydzień (6 spotkań).
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: 14.06.2021 godz. 13.00
Liczba uczestników : 6 osób

Warsztaty edukacyjne sposoby radzenia sobie ze stresem
Spotkania co tydzień (3 spotkania).
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: 14.06.2021 godz. 14.00
Liczba uczestników : 6 osób
Warsztaty edukacyjne sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami
Spotkania co tydzień (3 spotkania).
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: 21.06.2021 godz. 12.00
Liczba uczestników : 6 osób
 
Zajęcia dla dzieci z spektrum autyzmu

Spotkania co tydzień (6 spotkań).
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: 21.06.2021 godz. 13.00
Liczba uczestników : 6 osób

TRENING RELAKSACYJNY
Trening skierowany jest do młodzieży. Pozwoli uczestnikom regulować napięcia, uwolni od stresu i lęku. Zalecany jest wygodny strój, aby zachować komfort.
Trening relaksacji wpływa pozytywnie na wiele obszarów naszego funkcjonowania
•    Osiąganie stanu wyciszenia, odprężenia, głębokiego relaksu.
•    Zwiększenie odporności immunologicznej organizmu.
•    Efektywniejsze regulowanie emocji.
•    Obniżenie stresu, lęku czy niepokoju.
•    Poprawa samopoczucia.
•    Zmniejszenie napięcia mięśniowego.
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: 15.06. 2021 godz. 13.00
Liczba uczestników : 6 osób

Organizator zaznacza, że w przypadku szybszego zebrania osób chętnych terminy rozpoczęcia zajęć, warsztatów i treningów mogą ulec przyśpieszeniu lub dostosowaniu do możliwości grupy i osoby prowadzącej.

 

  • Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i...

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta
Mińsk Mazowiecki

ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

   

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00
 

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim