Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Wykład dla Mińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Punkt EUROPE DIRECT Mińsk Mazowiecki poprowadził wykład dla seniorów z Mińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, pt. „Klimatycznie o Zielonym Ładzie”.

Jego celem było przedstawienie i omówienie Zielonego Ładu, jako jednego z priorytetów Unii Europejskiej. Szczegółowo została przedstawiona strategia rozwoju, która ma przekształcić Unię Europejską w obszar neutralny klimatycznie do 2050 r.
Omówiliśmy przede wszystkim kwestie: 

- strategii “od pola do stołu”, która ma zapewnić zdrową, przystępną cenowo i zrównoważoną żywność przy zwiększeniu udziału rolnictwa ekologicznego i ochronę różnorodności biologicznej

- założenia europejskiego prawa klimatycznego (co najmniej 55% mniej emisji gazów cieplarnianych  w porównaniu z 1990 r. i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.),

 - Pakietu „fit for 55”, np. zmiana unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji, zmiana dyrektywy ws. promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych

- elementów gospodarki o obiegu zamkniętym, np. mniejsze zużycie surowców i zasobów, wymogi dotyczące wydajności, usuwalność
i wymienialność baterii, ponowne użycie produktów, zwiększenie odpowiedzialności producenta    

- strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności, której realizacja może doprowadzić do ograniczenia emisji z sektora transportu
o 90% do 2050 r.

Dziękujemy za zaproszenie i uważność na kryzys klimatyczny i procesy degradacji środowiska.

  • Wykład dla Mińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
  • Wykład dla Mińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
  • Wykład dla Mińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
  • Wykład dla Mińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim
baner toplayer
Dzień Patrona Miasta