Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Transformacja dla turystyki

Podczas Europejskich Dni Przemysłu Komisja Europejska przedstawiła ścieżkę transformacji dla turystyki. Jest to plan, w którym szczegółowo opisane są  kluczowe działania, cele i warunki sprzyjające osiągnięciu transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Komisja Europejska zaprosiła zaangażowane strony do wzięcia udziału w jego realizacji. Ścieżka transformacji wymaga od społeczności turystycznej podjęcia działań w 27 obszarach, takich jak:

  • inwestowanie w obieg zamknięty, aby ograniczyć zużycie energii i wody, oraz produkcję odpadów i zanieczyszczeń, a jednocześnie lepiej zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na zrównoważoną turystykę;
  • usprawnienie praktyk w zakresie wymiany danych, aby umożliwić nowe innowacyjne usługi turystyczne i poprawić zrównoważone zarządzanie ośrodkami turystycznymi;
  • inwestowanie w umiejętności w celu zapewnienia dostępności wykwalifikowanej siły roboczej i możliwości atrakcyjnej kariery w tym ekosystemie.

Cieszę się, że możemy dziś przedstawić Państwu wyniki miesięcy współpracy między wszystkimi zainteresowanymi stronami. Udało nam się uzgodnić wspólną wizję unijnej turystyki i sposoby jej realizacji. Ścieżka ta ustala priorytety dla europejskiej turystyki na nadchodzącą dekadę. Chciałbym dziś zaprosić wszystkie zainteresowane strony do udziału we wspólnej ich realizacji – powiedział komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton.

Aktywne zaangażowanie wszystkich podmiotów będzie miało kluczowe znaczenie dla powodzenia transformacji ekologicznej i cyfrowej. Dlatego  Komisja opublikowała ankietę internetową, w której zachęca unijną społeczność turystyczną do dzielenia się informacjami na temat ich indywidualnych i zbiorowych zobowiązań oraz do wyrażenia zainteresowania współpracą w zakresie realizacji transformacji. Komisja będzie współpracować z zainteresowanymi stronami aby ukierunkowywać, wspierać i monitorować postępy transformacji.

  • Opracowywanie ścieżki transformacji dla turystyki rozpoczęło się w czerwcu 2021 roku konsultacjami z zainteresowanymi stronami na temat możliwych scenariuszy transformacji ekosystemu.
  • Ścieżka transformacji dla turystyki jest pierwszą realizowaną w ramach szerszego działania zapowiedzianego w aktualizacji strategii przemysłowej UE opublikowanej 5 maja 2021 roku, w której Komisja Europejska wezwała ekosystemy przemysłowe do przyspieszenia transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz zwiększenia odporności gospodarki europejskiej.
  • Ścieżka transformacji dla turystyki stanowi również odpowiedź na wniosek Rady Europejskiej zawarty w jej konkluzjach z 27 maja 2021 roku, w którym wzywa się „Komisję i państwa członkowskie, by przy udziale odpowiednich zainteresowanych stron opracowały europejską agendę na rzecz turystyki”.

Ścieżka transformacji dla turystyki jest reakcją na przedstawione powyżej postulaty i ma zapewnić długoterminową odporność ekosystemu turystycznego w okresie do roku 2030 i późniejszym.

  • Rodzinna wycieczka rowerowa, w tle holenderskie wiatraki.

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim
baner toplayer
Dzień Patrona Miasta