Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

UE koordynuje pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych i intensyfikuje pomoc humanitarną na Ukrainie

Sytuacja humanitarna w  Ukrainie pogarsza się. Wojna stała się tragiczną rzeczywistością. Sąsiednie kraje przyjmują uciekających przed wojną.  Komisja Europejska działa na wielu frontach, aby zapewnić pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Pomoc humanitarna UE
W ramach pilnego apelu ONZ o pomoc, Komisja zapowiada dodatkowe 90 mln euro na programy pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych, aby pomóc ludności cywilnej dotkniętej wojną na Ukrainie. Fundusze pomogą ludziom przebywającym wewnątrz Ukrainy i w Mołdawii. Ta nowa pomoc humanitarna UE zapewni żywność, wodę, zdrowie, schronienie i pomoc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb.

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności
Komisja koordynuje również dostarczanie pomocy materialnej na Ukrainę za pośrednictwem unijnego mechanizmu ochrony ludności. Oferty pomocy pochodzą obecnie z 20 państw członkowskich: Austrii, Belgii, Chorwacji, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Włoch, Irlandii, Łotwy, Litwy, Malty, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji i Holandii. Obejmują 8 milionów podstawowych artykułów opieki medycznej i wsparcia ochrony ludności.

Komisja jest w stałym kontakcie z krajami sąsiadującymi z Ukrainą i jest gotowa udzielić dalszej pomocy zgodnie z zapotrzebowaniem.
– Cywile płacą najwyższą cenę za nielegalną rosyjską agresję militarną na Ukrainę. Wojna grozi wysiedleniem milionów Ukraińców, co prowadzi do gwałtownego wzrostu potrzeb humanitarnych. Wewnątrz Ukrainy, ale także w sąsiednich krajach, w których Ukraińcy szukają bezpieczeństwa. UE w pełni solidaryzuje się z narodem ukraińskim, a nasze początkowe finansowanie pozwoli naszym partnerom humanitarnym dostarczyć pilnie potrzebną pomoc. Zachęcam całą międzynarodową społeczność darczyńców, aby także hojnie odpowiedziała – zakomunikował komisarz ds. zarządzania kryzysowego – Janez Lenarčič.

 

  • UE koordynuje pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych i intensyfikuje pomoc humanitarną na Ukrainie.

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim