Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI SIERPIEŃ 2021

Otwarcie Wolańskiego i Sikorskiego

10 sierpnia burmistrz Marcin Jakubowski w towarzystwie radnych miejskich oraz przedstawiciela lokalnej społeczności dokonał oficjalnego otwarcia ulic Wolańskiego i Sikorskiego.

Wykonawcą obu zadań była firma Roboty Drogowe i Brukarskie Mirosław Krysiuk. Dokumentację projektową opracowało Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Małetka.

Nadzór inwestorski w branży drogowej sprawowany był przez Arkadiusza Boguckiego z Zarządu Dróg Miejskich Sp. z o.o., w branży sanitarnej przez Jerzego Nieścioruka.

W ramach inwestycji na ul. Wolańskiego wykonano m.in.: przebudowę sieci gazociągowej, rozbiórkę i budowę w nowej lokalizacji kanalizacji sanitarnej, sieć  kanalizacji deszczowej wraz z drenażem i zbiornikami retencyjnymi rurowymi  o objętości 225 m3, oświetlenie uliczne, dwa kanały technologiczne, jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego  oraz z betonowej kostki brukowej na ślepych odcinkach, chodniki z betonowej kostki brukowej, ścieżkę pieszo-rowerową z bezfazowej kostki brukowej, ścieżkę rowerowej o nawierzchni bitumicznej szerokości 2,0 m,  zjazdy indywidualne i publiczne, wyniesione skrzyżowanie ul. Wolańskiego z ul. Królewiecką, 17 równoległych miejsc postojowych, 3 place do zawracania na ślepych zakończeniach odcinków ul. Wolańskiego, nowe oznakowanie poziome i pionowe.

Wartość wykonanych robót budowlanych na ul. Wolańskiego wyniosła 3 925 087 zł, w tym wartość robót związanych z budową systemu odwodnienia 1 196 389,47 zł.

Budowa systemu odwodnienia w tej inwestycji została    zrealizowana w ramach projektu pn. "Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim - I etap".

Na ten cel miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 1 016 931,05 zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

W ramach inwestycji na ul. Sikorskiego wykonano m.in.: jezdnię o szerokości 5,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego (na odcinku od ul. Leśnej do Krasickiego) oraz z betonowej kostki brukowej (na odcinku od ul. Krasickiego w kierunku północnym), obustronne chodniki, zjazdy i place do zawracania z betonowej kostki brukowej, nowy przepust pod drogą, sieć kanalizacji deszczowej, drenaż  odsączający korpus drogi, zlikwidowano rów przydrożny wraz z przepustami, wykonano nowe oznakowanie poziome i pionowe.

Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 1 696 456,55 zł, w tym wartość robót związanych z budową kanalizacji deszczowej  598 562,01 zł.

Budowa systemu odwodnienia w tej inwestycji została    zrealizowana w ramach projektu pn. "Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim - I etap".

Na ten cel miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 508 777,71 zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

  • zdjęcie ulicy
  • zdjęcie przedstawicieli władz miasta podczas oficjalnego otwarcia ulicy Sikorskiego
  • zdjęcie przedstawicieli władz miasta podczas oficjalnego otwarcia ulicy Sikorskiego - przecięcie wstęgi
  • zdjęcie skrzyżowania ulic
  • zdjęcie trasy rowerowej
  • zdjęcie drogi
  • zdjęcie przedstawicieli władz miasta podczas oficjalnego otwarcia ulicy Wolańskiego- przecięcie wstęgi

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim