Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI SIERPIEŃ 2021

Odbyło się spotkanie w ramach „Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich”

W dniu 18 sierpnia 2021 r. w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki odbyło się spotkanie w ramach „Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich”.

Zaproszony Ekspert udzielał informacji w zakresie:

- wskazania narzędzi do wyszukania internetowych baz projektów;

- Funduszy Europejskich, poszczególnych Programów i Działań oraz programów zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską (m.in. Horyzont 2020, COSME, LIFE, ERASMUS, CEF); 

- przygotowania wniosku o wsparcie;

- realizacji i rozliczenia projektu;

- systemu wdrażania bądź zakwalifikowania pomysłu na projekt do konkretnego Priorytetu/Działania w Programie finansowanym z FE;

- możliwości udziału w realizowanych przez innych beneficjentów, projektach współfinansowanych z FE.

W trakcie spotkania istniała możliwość zadawania pytań dotyczących aktualnych naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego oraz Krajowych Programów Operacyjnych.

  • Spotkanie w ramach „Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich”

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim